Stichting Groene Hart Streekproducten (sGHS) werkt aan uitbreiding van het assortiment erkende Groene Hart Streekproducten, aan de verbetering van de kwaliteit van de producten en aan promotie van de producten bij een breed publiek. Dat doet de stichting door samenwerking met de Groene Hart Coöperatie, met Slow Food Groene Hart door het jaarlijks organiseren van de Groene Hart Streekproductenverkiezing en door het verder ontwikkelen van het Groene Hart Atelier in Nieuwkoop. De stichting is nauw verbonden aan de Stichting Groene Hart.

Bestuur/Contact
Het bestuur van Stichting Groene Hart Streekproducten bestaat uit 3 personen:
Lies van Weverwijk, tel.: 0345-641791, email: 4143mg44@hetnet.nl
Joke Eek, tel.: 06-50631942, email: joke@eekincompanyconsult.nl en
Jan Kooijman: tel.: 0348-553006, email: jankman@ziggo.nl

Het postadres van de stichting is: Diefdijk 44a, 4143 MG Leerdam

Licentiehouder
Als licentiehouder heeft Stichting Groene Hart Streekproducten het recht om het keurmerk ‘Erkend Streekproduct’ toe te kennen aan producten. Deze erkenning is de garantie dat de producten aan alle eisen van het landelijke keurmerk van de stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) voldoen. Zo moeten de grondstoffen uit het Groene Hart komen en de verwerking ook in het Groene Hart plaatsvinden. Ook worden er eisen gesteld aan de duurzaamheid van de producten. De verbinding tussen de Groene Hart streekproducten en het Erkend Streekproduct wordt gelegd door middel van het unieke SPN-nummer dat is gekoppeld aan het logo. Tevens zijn de producten met een productbeschrijving opgenomen in de landelijke database. Hiermee wordt gezorgd voor optimale transparantie.

Stichting Groene Hart Streekproducten is de rechtsopvolger van Groene Hart, kloppend hart die sinds juli 2012 licentiehouder van het landelijke keurmerk Erkend Streekproduct ® is.

Verkiezing
De verkiezing van het Groene Hart Streekproduct van het Jaar werd ieder jaar door stichting Groene Hart, kloppend hart georganiseerd. Deze activiteit wordt nu voortgezet door de Stichting Groene Hart Streekproducten. Doel van de verkiezing is om te zorgen dat producenten van streekproducten uit het Groene Hart worden uitgedaagd steeds met nieuwe en kwalitatief nog betere streekproducten komen. Deze traditie wordt dus voortgezet en in 2017 voor de 10e keer.