Het Groene Hart Atelier, een initiatief van Stichting Groene Hart, kloppend hart en Stichting De Zevensprong Nieuwkoop, is een kennisnetwerk en innovatiecentrum voor Groene Hart Streekproducten. Individuele, kleinschalige producenten en andere ambachtelijke verwerkers kunnen sinds voorjaar 2016 in het proeflokaal terecht om met gebruik van de aanwezige professionele apparatuur nieuwe producten te ontwikkelen.

Het kennisnetwerk bestaat uit organisaties, kennisinstellingen en bedrijven die deze ondernemers kunnen adviseren en begeleiden bij productontwikkeling en professionele vermarkting van de streekproducten.

Het Groene Hart Atelier is mogelijk door een financiële bijdrage van LTO Noord, Rabobank Groene Hart Noord, Provincie Zuid-Holland en Provincie Utrecht.