Veel toeloop bij KlimaatBeraad Groene Hart

Hoe kunnen we in 2050 het Groene Hart klimaatneutraal maken? Moeten we daarbij denken aan meer windmolens en zonnecollectoren, of bossen en plassen? En vooral wat kunnen burgers zelf doen?

Voor een antwoord op deze brandende vragen kwamen 26 november 2016 klimaatberaad1bijna 50 betrokken burgers naar Sociëteit Concordia in Gouda.
Voor de energietransitie in het Groene Hart heeft de provincie Zuid-Holland een Energieagenda opgesteld met als motto Watt anders? Programmamanager Anneleis van Ewijk gaf een overzicht van de acties die de provincie heeft uitgezet. Daarbij wordt natuurlijk veel samengewerkt met de gemeenten in het Groene Hart.

De Omgevingsdienst Midden-Holland -ODMH- brengt partijen samen en daagt iedereen uit om mee te denken over de manier waarop we de buitenruimte gaan (her)inrichten. Ruth Noorduyn coördineert vanuit ODMH de samenwerking met de provincie, VNG, Duurzaam Bouwloket en de gemeenten in Midden-Holland. Dat is hard nodig want de gemeenten liggen hier achter op landelijke programma´s voor energiebesparing. Veel samenwerking is vereist en innovatie moet een plaats krijgen en breed worden toegepast.

Alex Ouwehand (Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland) liet zien dat een grootschalige besparing in 15 jaar is terugverdiend. Alles wat we niet ‘verstoken’ hoeft niet duurzaam te worden opgewekt. Want in de steden kan nog veel energie worden opgewekt en kan warmte efficiënter worden benut. Maar ook dan nog moet ook in het buitengebied plaats worden gemaakt voor windmolens, biomassa en zonnepanelen.

klimaatberaad2 klimaatberaad3

De agrarische bedrijven kunnen bijdragen door efficiënter energieverbruik, maar vooral door  natuur-inclusieve landbouw. De consument kan dit mogelijk maken door een eerlijke prijs te betalen voor een eerlijk product. Dan kan de agrariër zijn werkwijze sneller en beter energie-neutraal maken.

Jasper Kuipers van Staatsbosbeheer liet zien hoe je uit standaard producten als gras meer kunt halen dan veevoer, zoals bijvoorbeeld eierdozen. Slimmer, innovatief benutten van grondstoffen levert ook energetisch meer efficiëntie. Er is nog veel  te doen, maar met elkaar kunnen we een bijna fossiel-vrije samenleving realiseren. Een ander scenario is het aanplanten van bomen, die CO2 kunnen opvangen. Dit pleidooi lokte nogal wat vragen uit bij het publiek.

De sprekers ziet u hier met de presentaties die zij daarbij gaven:

Anneleis van Ewijk Programmamanager bij de Provincie Zuid-Holland – presentatie
Alex Ouwehand Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland – presentatie en informatieve links
Jasper Kuipers van Staatsbosbeheer – presentatie
Ruth Noorduyn van Omgevingsdienst Midden-Holland –presentatie

Stichting Groene Hart gaat komende jaren door met het ondersteunen van provincie, milieudiensten en gemeenten op weg naar energietransitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *