20 juni Kwaliteitsatelier – ‘Landbouw en Landschap’

      Reacties uitgeschakeld voor 20 juni Kwaliteitsatelier – ‘Landbouw en Landschap’

Overheden en ondernemers worden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen die in de landbouw plaats vinden. Schaalvergroting, leegstand, bodemdaling,transitie naar andere teelten of andere (neven)activiteiten, beschikbaarheid van fossiele energie. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de landbouw en leiden tot ruimtelijke ontwikkelingen bij agrarische bedrijven: sloop, nieuwbouw, herbestemming, maar ook het landschap en het gebruik van ruimte verandert.
Welke gevolgen hebben die ontwikkelingen op de kwaliteit van het landschap en wat vinden we de moeite waard om te bewaren?

Vier sprekers bieden stof aan voor de discussie, onder leiding van Sjoerd Veerman.

  • Andries Middag van LTO-Noord schetst de toekomstige ontwikkeling.
  • Hans Verkerk van Agrohome Makelaars en taxateurs deelt best practices.
  • Teus van Houwelingen, wethouder van Giessenlanden gaat in op de identiteit en kwaliteit in zijn gebied.
  • Philine Krosse, transitiearchitect Dutchess; werkt op het snijvlak tussen ontwerp en transitiemanagement.

phileine-300x255

Philine Krosse – kwartiermaker duurzame ontwikkeling – leidt de nieuwe Omgevingswet in

Kunnen ondernemers en overheden de ontwikkelingen in goede banen leiden zodat economische kracht ontstaat en kwaliteit van het landschap behouden blijft. Hoe passen we ‘kwaliteitsdenken’ toe in de beoordeling van de plannen? Dit Kwaliteitsatelier biedt overheden, agrariërs, makelaars en natuurbeschermers gelegenheid met elkaar de keuzes te verkennen voor een weg naar de toekomst waarin de kwaliteit van land en landschap toeneemt!

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 20 juni van 13.30 – 16.30 uur in de Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper, Heideweg 2 3381 KH Giessenburg.
Van 13.00-13.30 uur is er gelegenheid tot een rondleiding op het bedrijf.
Organisatie: Stichting Groene Hart en Programmabureau Groene Hart.
Aanmelding gewenst via contact@groenehart.info.