MIRT, Krimpenerwaard, oeververbinding en woningbouw

      Reacties uitgeschakeld voor MIRT, Krimpenerwaard, oeververbinding en woningbouw

Op 22 november zijn de afspraken over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, kortweg MIRT genoemd, bekend geworden. Onderdeel ervan zijn de afspraken over het Gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma Rotterdam Den Haag. Een belangrijk onderdeel daar weer van is de Préverkenning Oeververbinding Rotterdam. In de preverkenning zitten drie varianten voor een nieuwe oeververbinding: één in West: oeververbinding bij Stadshavens Rotterdam (Waal­haven-Merwe-Vierhavens), één in Oost: oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/De Esch en één in Oost-oost: oeververbinding tussen Ridderkerk en Krim­penerwaard.

In oktober heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard in meerderheid besloten om een aanbod te voor de bouw van 10.000 nieuwe woningen in de gemeente. In de hoop dat dat een nieuwe oeververbinding dichterbij zou brengen.
Gelukkig blijkt uit niets dat die rare uitruil een rol heeft gespeeld bij de MIRT-afspraken. Gelukkig omdat het om tenminste vier redenen een onzalig idee is.

In willekeurige volgorde:

Ten eerste omdat het aanbod voor woningbouw niet uitgaat van een integrale kijk op de gewenste lange termijn ontwikkeling van de Waard. Het is onverantwoord om zo’n dominante functie in isolement te beoordelen.

Ten tweede omdat de gemeentelijke bestuurders zich herhaald hebben verbonden met het proces van het burgerinitiatief dat in de afgelopen jaren leidde tot de Strategische Visie Krimpenerwaard en recent Panorama Krimpenerwaard. Je kunt het naar je inwoners niet maken om zo dubbel te opereren.

Ten derde omdat de uiteindelijke keuze makkelijk te voorspellen is. Het wordt Oost en niet Oost-oost; dat brengt voor Rotterdam veel meer voordelen.

En ten vierde omdat Infrastructuur is de sterkst sturende kracht in onze ruimtelijke ontwikkeling is. Een grootschalige ontsluiting van de Krimpenerwaard heeft geweldige invloed op de ruimtelijke, landschappelijke en sociale structuur van de Waard. Wij achten de uitkomsten van zo’n ontwikkeling desastreus. De Krimpenerwaard kan op talloze andere manieren afkomen van de status van ‘anticipeerregio’.

Uiteraard is er aan de verbindingen binnen de Krimpenerwaard en met de omgeving ervan nog flink te verbeteren. Betere openbaar vervoer infrastructuur, verbetering van fietspaden en fietstunnels, snelfietsroutes en ga zo maar door.  De bestuurders in de Waard en van de provincie kunnen zich beter daarop richten dan op het najagen van een onhaalbare grootschalige tunnelverbinding met even grootschalige nevenaffecten. Als men dat doet, valt er in de uitwerking van de MIRT-afspraken veel goeds te halen voor de Krimpenerwaard.

Stichting Groene Hart