Aanleg Hennipgaarde van start

      Reacties uitgeschakeld voor Aanleg Hennipgaarde van start

Na lange voorbereidingen is op 2 november de aanleg van Hennipgaarde van start gegaan. Het is een gebied van 9 hectare in de Eendragtspolder, gelegen tussen de Willem Alexander Roeibaan en de bebouwde kom van Zevenhuizen, dat straks voor ieder iets wils biedt. Het Recreatieschap Rottemeren heeft het gebied aangekocht om dit te ontwikkelen tot een gebied met extensieve recreatieve functies en een deel in te richten ten behoeve van parkeren. Er zijn stichtingen opgericht voor beheer en voor recreatie. De Stichting Natuurpolders wil de natuur weer dichter bij de mensen brengen door geïnteresseerde vrijwilligers te betrekken bij het beheer en onderhoud van de polders en het organiseren van rondleidingen, workshops en andere activiteiten. Voor het stimuleren van spelen, bewegen en ontmoeten in de Hennipgaarde is de Stichting Vrienden van de Hennipgaarde opgericht.

De stichting Natuurpolders is opgericht met het doel polders zodanig in te richten en te beheren dat de biodiversiteit wordt verhoogd en dat ze voor de gebruikers een goede mix opleveren van natuurbeleving, rust, ontspanning en lichte recreatie. De stichting gaat op natuurvriendelijke manier op de Hennipgaarde een verscheidenheid aan gewassen en bloemen verbouwen. Er wordt gifvrij, dus zonder bestrijdingsmiddelen gewerkt en er worden landschappelijke elementen toegevoegd die zorgen voor een goede leefomgeving voor vogels, insecten en amfibieën. En niet te vergeten ook voor de mensen, die kunnen genieten van een aangenaam, landschappelijk beeld. In het voorjaar heeft de stichting op de braakliggende grond, alvast 6 hectare gerst ingezaaid omsloten door drie meter bloemenrand. Een eerste aanzet voor een prettig landschappelijk beeld. De bloemzaden zijn door vrijwilligers geoogst, waarvan een deel volgend jaar weer wordt ingezaaid. De stichting Natuurpolders leverde op het Oogstfeest en de Duurzaamheidsmarkt de eerste Hennipgaarde-producten zoals zakjes bloemzaad, honing, mosterd en honingzeep.

De Stichting Vrienden van de Hennipgaarde is op gericht voor het stimuleren van spelen, bewegen en ontmoeten in de Hennipgaarde. De oprichters hebben zich sterk ingezet voor de inrichting van het speel- en beweegdeel van de Hennipaarde: “de Speel- en Beweegpolder”. Na de uitgevoerde werken willen zij samen met inwoners en organisaties uiteenlopende activiteiten organiseren. Duidelijk mag zijn dat het gifvrij maken van grond en grondwater ook bevorderlijk zijn voor de waterkwaliteit in de speelpolder, waar kinderen schoon en veilig moeten kunnen spelen.

Verder worden er op de Hennipgaarde meer initiatieven gerealiseerd zoals een fruitboomgaard een bloemenpluktuin en een schaatsbaan. Met op de kop een multifunctioneel groen terrein waar activiteiten op gehouden kunnen worden, honden kunnen spelen en wellicht schapen op kunnen grazen. Tevens is het de plek waar ten behoeve van de roeibaan beperkt geparkeerd kan worden.

Documentatie:

 

Reactie Platform EP (Eendragtspolder)

De structuur van de Hennipgaarde wordt gekenmerkt door een stelsel diepe grachten. Dit is een autonome inbreng van het GZH, waar inwoners niet aan te pas zijn gekomen. Wij zijn er niet gelukkig mee, ook al hebben we er uiteindelijk mee ingestemd. We vinden het jammer dat de hoge kosten de bewonersinitiatieven onder druk hebben gezet. Maar al met al ligt er een plan met diverse mogelijkheden dat nu van start gaat. Laat ons horen wat u ervan vindt.

Platform EP heeft zich sinds 2015 samen met omwonenden sterk gemaakt om een dergelijke duurzame vernieuwing in de Eendragtspolder te bewerkstelligen. Dit als alternatief (verdien-) model voor de woeste plannen in 2014. De gemeente wil tot de meest duurzame gemeente van Nederland behoren. Met initiatieven van onderaf. Welnu, op een mooier presenteerblaadje, en dan ook nog vanuit de bevolking kan dit niet aangeboden worden. Aan de gemeente willen wij zeggen: grijp de aangeboden kans om inzet op een duurzame leefomgeving i.s.m. de plaatselijke bevolking verder vorm te geven en te effectueren. Te beginnen in de Eendragtspolder. Wij blijven dat van harte steunen.

Met vriendelijke groet,
Platform EP

Karel Christiaanse
Mariëtte Hommes