Al 35 gemeenten nemen deel aan Kwaliteitsatlas

      Reacties uitgeschakeld voor Al 35 gemeenten nemen deel aan Kwaliteitsatlas

kwaliteitsatlasAfgelopen week besprak de klankbordgroep Kwaliteitsatlas de stand van zaken. Inmiddels nemen maar liefst 35 gemeenten deel aan deze digitale atlas. De kwaliteitsatlas is een online platform voor ruimtelijke opgaven in het groene hart. De bedoeling is dat het debat meer plaatsvindt om zo gezamenlijk de kwaliteit te verbeteren. Doelgroep zijn belanghebbenden en betrokkenen bij de ruimtelijke opgaven. Naast dit online debat worden offline ook diverse debatten georganiseerd, zoals de Kwaliteitstournee op 7 maart j.l. 
Zes jaar geleden werd een eerdere versie van deze kwaliteitsatlas in het leven geroepen door de stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart. De website trok minder discussie dan gehoopt. De monitorkaart van de Stichting Groene Hart was minder fraai vormgegeven, maar leverde wel veel discussie op. Daarom werd vorig jaar besloten tot een samenwerking van de Stichting met de Stuurgroep om een nieuwe Kwaliteitsatlas te ontwikkelen om de discussie rondom (ruimtelijke) kwaliteit in het Groene Hart te kunnen voeren.
De moderator van de website is Frank ter Beek. Hij verzorgt de beschrijving van de casus of opgave. De beschrijving vermeldt objectief: wat is er aan de hand. Daarnaast worden de relevante documenten genoemd en bovendien worden reacties vermeld. In de klankbordgroep hebben medewerkers van gemeenten en provincies zitting. Zij geven aan welke verbeteringen nog mogelijk zijn. Over het algemeen zijn de reacties positief. De discussie kan nog meer inhoud krijgen als ook gemeenten en provincies vaker reageren. Ook blijken ondernemers nog weinig actief op het platform. De betrokkenheid van hen zal een breder beeld van de problematiek kunnen geven. Daarnaast zou het mooi zijn als dilemma’s nog scherper worden benoemd, het item ‘samenvatting’ zou hier voor gebruikt kunnen worden.
De voorgestelde verbeterpunten worden in de komende weken doorgevoerd. Wat opvalt dat er weinig positieve voorbeelden van ruimtelijke (inpassings)plannen worden aangemeld voor de kwaliteitsatlas. Daarom hier de oproep, meld goede plannen aan om vermeld te worden op de website www.kwaliteitsatlas.nl
De klankbordgroep komt bij leven en welzijn op donderdag 17 september 2015 weer bijeen. Als je zelf verbeterpunten hebt, laat dit ons weten. Zo komen we samen tot een actieve en zinvolle discussie over de ruimtelijke opgaven in het Groene Hart.
Wij streven ernaar dat de na de provinciale verkiezingen, een nieuw te vormen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart dit project onder de noemer “Aanpak voor een mooi en vitaal Groene Hart 2015-2019” zal ondersteunen.

 

Kwaliteitstournee op 7 maart j.l.  (bericht)
>Meer informatie over de route    (hand-out)