Alternatief plan Molenberaad voor aanpak Gouwe

      Reacties uitgeschakeld voor Alternatief plan Molenberaad voor aanpak Gouwe

Het Molenberaad, een samenwerkingsverband van vier regionale belangenverenigingen, heeft een eigen scenario toegevoegd aan het project “Programmatische aanpak Gouwe”. De provincie Zuid-Holland presenteerde in oktober vijf scenario’s om de groeiende verkeersdrukte in het gebied rond Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen te bestrijden. De provincie trekt hierin op met onder meer de gemeenten Gouda, Alphen en Waddinxveen. Vorige week is besloten dat het scenario dat voorziet in de aanleg van ringwegen, verder wordt bestudeerd.
Het Molenberaad is echter tegenstander van nieuwe ringwegen, met name de Verlengde Bentwoudlaan, en heeft een zesde scenario ontwikkeld, waarin deze weg ontbreekt.

Programmatische aanpak Gouwe (PAG)
De aanpak heeft tot doel om bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied op te lossen en economie te versterken. Het plan voorziet in het opstellen van een visie op gebied: “Gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe” en in het doorrekenen van bereikbaarheidsscenario’s met oplossingen.
Naar verwachting nemen de betrokken besturen in december 2018 een besluit over de gebiedsvisie en de oplossingsrichtingen in een drietal bereikbaarheidsscenario’s. Deze scenario’s worden in fase 2 van de Programmatische Aanpak Gouwe nader onderzocht.

 

Het Molenberaad:
In ‘Het Molenberaad’ werken vier verenigingen samen: Behoud van landelijk Waddinxveen, Bewoners Weidelanden, Natuurbehoud Groenpoort en Vrienden van het Bentwoud.

illustratie: korte verbinding bij Moordrechtboog, rondweg noordelijk van Boskoop en Bodegravenboog
Verbetering bereikbaarheid van en naar regio voor verkeer dat daar moet zijn (dus géén doorgaand verkeer), oplossing bestaande verkeersknelpunten, behoud leefbaarheid, behoud Bentwoud en geen aantasting Groene Hart.

 

 

 

 

Documenten