Bedrijventerrein Groote Haar; Passend in Groene Hart?

      Reacties uitgeschakeld voor Bedrijventerrein Groote Haar; Passend in Groene Hart?

GrooteHaarDe Stichting Groene Hart stelt opnieuw vragen bij de ontwikkelingen in Gorinchem-Noord, waar de gemeente een nieuw bedrijventerrein wil ontwikkelen. Zo’n bedrijventerrein en de extra wegen die daarvoor moeten worden aangelegd zullen een groot beslag leggen op de nog open stukken van het Groene Hart.
De stichting geeft aan dat er in Gorinchem e.o. nu nog 33 ha bedrijventerrein beschikbaar is en in de regio’s Alblasserwaard en Dordrecht resp. nog 31 ha. en 69 ha. Het gaat dus om een totaal van 133 ha. dat alleen al bij makelaars open staat. Het is daarom de vraag of in 2025 al behoefte zal zijn aan nieuwe terreinen. De Stichting vraagt aan de gemeente om beter te onderbouwen waarom er nu planontwikkeling nodig is die grote nadelige gevolgen heeft voor het Nationaal Landschap Groene Hart, terwijl er nog geen enkel uitzicht is om een gebruik van de bestaande terreinen.
Bovendien is het strijdig met de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, die voorschrijft dat een gemeente niet alleen binnen de eigen grenzen moet kijken naar ruimte voor bedrijven. De Stichting Groene Hart bepleit dat gemeenten samenwerken om onnodige aantasting van groen te voorkomen. Daaronder wordt ook verstaan halfvolle of verlaten bedrijfsterreinen die gemeenten ieder voor zich ontwikkeld hebben of willen ontwikkelen. In deze situatie moeten er ook extra wegen door het groene hart worden aangelegd naar een nieuwe afslag van de A27. De vrees is dat dit stagnatie op de A27 vergroot. Voor de doorstroming van verkeer op de rijkswegen zijn extra afslagen contraproductief.

De Stichting Groene Hart gaat ervan uit dat de voorschriften van de milieu-effectenrapportage behorende bij het nieuwe bestemmingsplan zullen worden gevolgd zodat het buitengebied gericht blijft op een duurzame groene inrichting. Maar de vraag blijft of deze aanpak voldoende is om het Groene Hart ten noorden van Gorinchem open te houden.

Zie Kwaliteitsatlas-Gorinchem-Noord

zie ook eerdere reacties : Groote Haar weer in raad Gorinchem