Bentwoud houdt de gemoederen bezig.

      Reacties uitgeschakeld voor Bentwoud houdt de gemoederen bezig.

BentwoudVerkleindEen van de kwaliteitsopgaven die te vinden is op de Kwaliteitsatlas Groene Hart betreft de aanleg van het Bentwoud. Het gaat om het gebied tussen Zoetermeer en Waddinxveen, dat als volgt wordt omschreven: Het Bentwoud wordt een uniek gebied in de Randstad gericht op diverse recreatiemogelijkheden. Het is een gebied met bos, waterpartijen, moeras, riet en ruigte en grazige weiden doorsneden door fiets- en wandelpaden. Er ligt een golfbaan en er is ruimte voor allerlei recreatieve initiatieven.
Daarop zijn toch een paar kritische reacties gekomen van een paar mensen die zich afvragen of het gebied wel voor iedereen toegankelijk wordt. Met name vanuit het zuiden is geen enkele toegang meer mogelijk. “Moeten we de recreatieve kwaliteit dan maar met een korreltje zout nemen”, luidt een van de reacties. Een andere reactie gaat over de geplande ruiterpaden, waar die gebleven zijn. De provincie – om reactie gevraagd – antwoordt dat de ruiterpaden zijn vervallen vanwege bezuinigingen. In een later stadium zouden deze alsnog kunnen worden gerealiseerd, maar dan met zg. publiekprivate investering. Ook private partijen zullen dit dus moeten meefinancieren, net zoals bij de aanleg van een nieuw Landgoed Green.
Op de aanleg van het Bentwoud is stevig bezuinigd, waardoor het gebied fors kleiner wordt dan oorspronkelijk gepland. De LTO laat in een reactie weten dat ze daarmee wel blij is, want daardoor kunnen vijf boeren hun bedrijf voortzetten. De Stichting Groene Hart wijst er echter op dat de bodemproblemen met bodemdaling en zoute kwel blijven voortduren. Ook vervallen de ecologische verbindingen en het geplande natuurgebied door de bezuinigingen. De vraag is ook of de aanleg van een nieuwe weg (N207) niet heeft meegespeeld in de beslissing om dat deel uit het Bentwoud te schrappen.
Zie Kwaliteitsopgave Bentwoud