Bentwoud kwaliteitsbos ?

      Reacties uitgeschakeld voor Bentwoud kwaliteitsbos ?

BentwoudVerkleindIedereen spreekt tot nu toe over de omvang van het bosgebied maar een deskundig hydroloog wees op het onderstaande kwaliteitsvraagstuk.

Destijds is niet voor niets besloten om het Bentwoud uit te breiden tot de hele polder Achterof. Dat heeft te maken met het waterbeheer in het bosgebied. Het aanleggen van de Bentwoudlaan ( de N207 west) met zijn hydrologische effecten zal een duurzame oplossing voor het waterbeheer en voor de huidige zoutwateroverlast blokkeren.

Hydrologisch onderzoek heeft destijds geleid tot het besluit om het Bentwoud als een geheel met één peilgebied te realiseren. Door het hoogteverschil van 2 meter tussen west en oost, zou dit in het oosten leiden tot een nat gebied, waardoor een grotere waterberging mogelijk wordt en de huidige zoutlozingen op de Gouwe (jaarlijks 6 miljoen kilo zout) voorkomen kunnen worden. Door de bezuinigingen is het Bentwoud sterk verkleind en denken de wegenplanners nu de westelijke randweg ongehinderd te kunnen aanleggen. Daarbij zien zij juist de hydrologische knelpunten over het hoofd. Aanleg van de weg maakt de kans om een echt Bentwoud te realiseren in combinatie met een duurzaam waterbeheer onmogelijk. De weg blijft een barrière en de zoutlast wordt niet verminderd. Eerder ontstaan nieuwe risico’s als de kweldruk niet wordt verminderd op openbarsten van de grond en op extra zoutwateroverlast.
Los van alle eerdere bezwaren zoals, wegaanleg en areaal verkleining zal ook dit hydrologische probleem een verder kwaliteitsverlies van het ” ooit gedachte oerbos ” teweegbrengen.
Zie Kwaliteitsopgave Bentwoud