Bestemmingsplannen Groote Haar Gorinchem vastgesteld

      Reacties uitgeschakeld voor Bestemmingsplannen Groote Haar Gorinchem vastgesteld

De gemeenten Gorinchem en Giessenlanden hebben de bestemmingsplannen voor bedrijventerrein, windturbines en nieuwe aansluiting aan de A27 vastgesteld. Wel zijn bij de vaststelling een aantal belangrijke wijzigingen in de plannen aangebracht. Inspraakreacties en zienswijzen zijn bij de besluitvorming meegenomen. De plannen zijn nu gepubliceerd en staan open voor beroep.

In plaats van drie worden twee windturbines toegestaan. Op verzoek van bewoners van het wooncluster Haarweg/Hoogbloklandseweg is een deel van het bedrijventerrein, aan de zuidwestzijde, weggenomen.

Op het bedrijventerrein is de hoogste milieucategorie is toegestaan, maar dat dit betekent niet dat zomaar elk bedrijf zich op Groote Haar kan vestigen. Een aantal vormen van zwaardere bedrijvigheid is inmiddels geschrapt.

Met het waterschap is overeenstemming bereikt over het waterplan. Dit plan is dan ook in beide bestemmingsplannen opgenomen.

Met het Gebiedscollectief Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn afspraken gemaakt over het beheer van een compensatiegebied voor weidevogels.

De oevers langs de aansluiting en de verbindingsweg worden niet natuurvriendelijk ingericht om te voorkomen dat o.a. loslopend vee op de autoweg terecht komt.

Een inrichtingsplan groen voor de randen van het bedrijventerrein, inclusief de noordelijke groenstrook zal worden opgenomen in het beeldkwaliteitsplan.

Zie kwaliteitsopgave  Gorinchem-Noord, bedrijventerrein Groote Haar