Bezwaren tegen Recreatieplannen Kaag en Braasem

De Vereniging tot behoud van het open landschap van Kaag en Braassem e.o. (VBOLKB) heeft een zienswijze ingediend tegen de recreatieplannen van gemeente Kaag en Braasem. Ze vindt deze plannen veel te vergaand. Daarmee wordt weer een stap gezet naar verdere vercommercialisering van de natuur, het landschap, de ecologie en de biodiversiteit, waarop deze gemeente zegt zo trots te zijn. De gemeente zou ook voor ons groen-blauwe erfgoed glashelder en glashard moeten vaststellen welke gebieden onaantastbaar zijn. De VBOLKB is daarom van mening dat het voorliggende Paraplubestemmingsplan Recreatie moet worden aangevuld met een concrete aanwijzing van die gebieden waarbinnen géén “verruimingsmogelijkheden …. voor bepaalde vormen van recreatie” zullen worden toegestaan.

Ook is er onder bewoners veel weerstand tegen plannen voor een (kanaal)doorsteek door de Vriesekoopsche polder. Angst voor feestboten, discoboten en dieselgassen; en voor verstoring van de rust in het gebied.

lees verder: Kwaliteitsopgaven Recreatief Kaag en Braassem

1 gedachte over “Bezwaren tegen Recreatieplannen Kaag en Braasem

  1. John van der Willik

    Geen recreatiewoningen aan de oevers van plassen en in weilanden. Geen doorsteek van Drecht naar Westeinder.

Gesloten voor reacties.