Bezwaren tegen Zorglandgoed Bloemendaal in de Vijfheerenlanden

Gemeente Vianen wil in de polder Bloemendaal de bouw van een landgoed met zorgwoningen mogelijk maken en daarvoor de agrarische bestemming wijzigen. Stichting Groene Hart en Stichting Buiten Gezond in Vianen hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Zij vinden dat eerst ruimte gezocht moet worden binnen de stedelijke contour. Er is onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom hiervoor een ingreep moet worden gedaan in het historische landschap Bloemendaal. Bebouwing zal onherstelbare schade toebrengen en zal niet leiden tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Het gebied maakt deel uit van de Vijfheerenlanden. Het is een karakteristiek historisch gebied behorend tot de Lek, uiterwaarden en de polders. De grond is in eigendom van LEKSTEDE wonen. De indieners van het bezwaar stellen voor om te onderzoeken of het eigendom kan worden overgedragen aan bijvoorbeeld Natuur- en Vogelwacht VHL of het Utrechts (of Zuid-Hollands) Landschap.

 

1 gedachte over “Bezwaren tegen Zorglandgoed Bloemendaal in de Vijfheerenlanden

  1. magda hensen

    Eerst maar eens uitzoeken of er geen andere mogelijkheden zijn!
    Het streven naar zoiets is loffelijk, maar een te snel genomen beslissing kan desastreuze gevolgen hebben.
    Dus neem de tijd om dit goed uit te pluizen.

Gesloten voor reacties.