Chris Kalden in Stuurgroep Groene Hart

      Reacties uitgeschakeld voor Chris Kalden in Stuurgroep Groene Hart

chriskaldenRecentelijk is door het Programmabureau Groene Hart een nieuwsbrief uitgebracht over de samenstelling van de nieuwe stuurgroep na de laatst gehouden Statenverkiezing. De Stuurgroep gaat verder met de samenwerking tussen de drie Provincies, de Gemeenten en Waterschappen. De personele bezetting verandert iets. Grootste verandering is dat er niet meer uitsluitend (actieve) bestuurders in zitten. Gehoor is gegeven aan de oproep van onze stichting om ook ervaring uit andere expertises en het geluid van maatschappelijke organisaties binnen de Stuurgroep te laten klinken. Chris Kalden uit Gouda is op persoonlijke titel gevraagd lid te worden van de Stuurgroep.

De Stuurgroep bestaat deze periode uit:

• Adri Bom-Lemstra (Provincie Zuid-Holland)
• Bart Krol (Provincie Utrecht)
• Tjeerd Talsma (Provincie Noord-Holland)
• Christiaan van der Kamp (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk)
• Kees van Velzen (Gemeente Alphen aan den Rijn)
• Sjaak Langeslag (Hoogheemraadschap van Rijnland)
• Rolf Steenwinkel (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
• Chris Kalden (persoonlijke titel)

 

Lees ook: Stuurgroep Groene Hart vol ambitie nog 4 jaar door