Dag van de Stilte

      Reacties uitgeschakeld voor Dag van de Stilte

Al vele jaren worden in het laatste weekend van oktober de Nacht van de Nacht (de nacht van zaterdag op zondag) en de Dag van de Stilte (de zondag) georganiseerd. Dit jaar op 27 en 28 oktober. Het doel van deze initiatieven is aandacht te vragen voor het grote belang van donkerte- en stiltebeleving.

In onze dynamische maatschappij hebben vele mensen het druk, voelen zich onder druk staan én er is er veel drukte en geluidsoverlast. Vele mensen lijden daaronder.  Ook overmatig en onnodig gebruik van licht heeft negatieve gevolgen.  Stilte en duisternis zijn belangrijke oerkwaliteiten die beschermd moeten worden. Een tekort eraan is schadelijk voor onze fysieke – en psychische gezondheid en voor de natuur en de economie. Over het algemeen geldt dat er in onze maatschappij, bij burgers en bij de overheid, nog te weinig besef is van de grote impact van duisternis – en stilte tekort.

Mensen kunnen op de Dag van de Stilte en tijdens Nacht van de Nacht de positieve uitwerking van donkerte en stilte zelf beleven door deel te nemen aan allerlei soorten activiteiten die door het hele land aangeboden worden.

Beide websites zijn platformen waarop zowel privépersonen als organisaties per provincie activiteiten kunnen aanmelden en reeds geplaatste kunnen bekijken.

Initiatiefnemers kunnen meedoen vanuit invalshoeken als natuur en milieu, gezondheid en welzijn, religie en spiritualiteit, opvoeding en onderwijs, sport en recreatie, kunst en cultuur. De activiteiten kunnen buiten of binnen plaatsvinden. Tijdens de Nacht van de Nacht doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en van reclameverlichting.

 

De Nacht van de Nacht wordt georganiseerd door de Natuur- en Milieufederatie.
De Dag van de Stilte door Stichting Stilte Ned.werk.
Stichting Groene Hart en Nederlandse Stichting Geluidhinder zijn direct betrokken bij deze bundeling van initiatieven rond deze thema’s.
Links: