De ervaringen en goede wensen van Bart en Leen

      Reacties uitgeschakeld voor De ervaringen en goede wensen van Bart en Leen

Bart Crouwers en Leen van der Sar zijn inmiddels teruggetreden als respectievelijk bestuurslid en secretaris van Stichting Groene Hart. Op ons verzoek blikken ze terug op hun periode als bestuurslid met iets dat er voor hen uitspringt. Ook delen ze hun wensen voor de toekomst voor zowel het Groene Hart als gebied als voor onze stichting. Lees verder op Stichting Groene Hart.

Hoe kijk je terug op je jaren als bestuurslid van Stichting Groene Hart, wat springt er voor jou uit?

Bart: “Toen ik in 2016 begon als bestuurder van de Stichting Groene Hart was er weinig aandacht van de overheid voor behoud en ontwikkeling van het Groene Hart. Dus werd het onze missie om zoveel mogelijk ondernemers, organisaties en betrokken burgers te mobiliseren om de toekomst van het Groene Hart veilig te stellen. Wat ik verrassend vond is dat daar op veel plekken energie voor is te vinden, maar dat het een uitdaging is om die energie te organiseren. En dat het moeilijk is als rijk, provincie en gemeenten niet verder kijken dan hun eigen horizon.”

Leen: “De omvorming van de Stichting Groene Hart van projectorganisatie en kritische bezwaarmaker naar, een organisatie die vooraan in het beleidsproces een rol speelt, koste meer tijd dan bij aanvang gedacht. Wel blij en tevreden dat het is gedaan. Het tastbare resultaat vind ik de opname van het Groene Hart als NOVI gebied in de Rijksnota over de toekomstige inrichting van Nederland. Nu blijkt al dat hierdoor de beleidsmatige, instrumentele en financiële betrokkenheid van het Rijk, maar ook van andere overheden, energie los maakt/geeft.”

Wat wens je het Groene Hart in het algemeen en de stichting in het bijzonder toe?

Bart: “Er is inmiddels een ommekeer gemaakt. De overheid heeft heel veel belangstelling voor het Groene Hart. Maar vanuit verschillende perspectieven. Minister Harbers wil bodem en water sturend maken voor de ruimtelijke ontwikkeling. Minister De Jonge wil heel veel woningen bouwen. Minister Van de Wal wil de agrarische sector natuur-inclusief maken. Minister Adema wil de bestaande boeren perspectief bieden. In het Groene Hart zullen die ministers elkaar voortdurend tegenkomen en moeten ze het eens worden. Ik hoop dat de Stichting Groene Hart eraan bijdraagt dat de verschillende overwegingen en belangen goed in beeld komen en dat de rijkdom van het Groene Hart toekomst heeft.”

Leen: “Hoop dat de uitdaging, om de waarden/kwaliteiten van het Groene Hart bepalend te laten zijn bij de aanpak van de vraagstukken waar overheden, burgers, bedrijven en belanghebbenden voor staan, wordt opgepakt. De Stichting Groene Hart kan daarin als belangrijke vertegenwoordiger van het collectief, burgers, bedrijven en belanghebbenden, één van de gezaghebbende actoren zijn. Dat gaat niet vanzelf, heb ik vanaf begin 2015 kunnen ervaren. Maar energie geven maakt energie los heb ik ervaren en dat was vaak een genoegen. Dank daarvoor.”