De kansen voor water

      Reacties uitgeschakeld voor De kansen voor water

 

Energieopwekking
Vorige week schreef ik in de Groene Flits een stuk over wateroverlast. Maar veel water geeft ook kansen. Water wordt de derde energiebron genoemd.
Eind november 2017 werden opnieuw prijzen uitgereikt aan de meest innovatieve wateroplossingen. (zie https://www.waterinnovatieprijs.nl/) Hierdoor wordt de samenwerking, maar ook de innovatiekracht sterk bevorderd. 26 oktober 2016 werd al de Energiecoalitie van de waterschappen en Rijkswaterstaat gelanceerd. Die coalitie richt zich direct op de energiepotentie van het Nederlandse watersysteem.
Energiecoalitie: energiekansen in het waterbeheer optimaal
De potenties van water als energiebron zijn groot. Het oppervlaktewatersysteem kan voorzien in 54% van de nationale koudevraag en in 12% van de warmtevraag. Het is dan ook belangrijk om de mogelijke maatregelen een plaats te geven in de provinciale en gemeentelijke warmte plannen.

Energie, hoe dan wel
In 2016 werd al een studie gepresenteerd op de Nationale Klimaattop. Daarin worden drie energiebronnen in het Nederlandse watersysteem onderscheiden.
(zie https://www.fluxenergie.nl/oppervlaktewater-wordt-derde-grote-duurzame-energiebron/)

  • Waterlopen en plassen kunnen voor verwarming én koeling worden ingezet (in combinatie met warmte- en koude-opslagsystemen). Uit kleine temperatuurverschillen (3 tot 6 graden) wordt energie gewonnen.
  • Diepe plassen voor koeling. (Het koude water uit de diepe van een plas blijft geïsoleerd en biedt hiermee een duurzame bron van koeling.)
  • Gemalen voor verwarming én koeling. Door ze te voorzien van warmtewisselaars kan met een kleine investering een zeer hoog koel- of verwarming-vermogen worden gecreëerd. Voorwaarde is wel dat de afnemers dichtbij het gemaal zitten.

Voor de winbaarheid (technisch en economisch) is de beschikbare opslagcapaciteit van de ondergrond voor de toepassing van energieopslag een bepalende factor, maar langsstromend water kan ook direct worden benut. Grofweg kan vanuit het watersysteem in 54% van de nationale koudevraag – bijvoorbeeld voor de koeling van gebouwen – worden voorzien, namelijk 3,8 van 7 Petajoule. En in 12% van de warmtevraag, zoals de verwarming van gebouwen. Dat is namelijk 42 van 350 Petajoule. Dat is een aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid die nodig is om woningen en gebouwen in Nederland te verwarmen of te koelen. En veel meer dan de waterbeheerders zelf nodig hebben voor hun doelstelling voor energieneutraliteit voor het warmteverbruik.

Daarnaast biedt de snelheid van rivierwater of de valsnelheid bij dammen kansen om electriciteit op te wekken. De vijzelturbine in de stuw in de Dommel bij Sint Michielsgestel werkt nu ruim een jaar als waterkrachtcentrale en presteert boven verwachting (zie https://dommelstroom.com/). Dit jaar dong de modulaire waterkrachtcentrale mee naar de innovatieprijs. Een gestandaardiseerde installatie die binnen een dag geplaatst kan worden bij een stuw, rioolwaterzuiveringsinstallatie, gemaal, in- en uitlaatkokers en spuisluizen.

(Zie https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/eqa-box-plug-en-play-waterkracht/)

 

De kansen voor water, Esther van den Bor