Denktank – Column voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Denktank – Column voorzitter

Nieuwjaar 2023. Een jaar vol goede voornemens en verwachtingen ligt voor ons, maar ik verwacht ook dat we hard aan de bak moeten om ons mooie Groene Hart in stand te houden. Ik kom daar zo nog op terug.

Eerst een terugblik: wat was het jaar 2022 bizar. We begonnen met een lockdown vanwege Covid, werden gelijk daarna geconfronteerd met ellende in Oost-Europa door een brute aanval van Rusland en een nu uitzichtloze oorlog met Oekraïne. Er waren natuurrampen waar elk werelddeel wel mee te maken had. Extreem weer veroorzaakte veel ellende. En dan de heftige protesten tegen het aangekondigde stikstofbeleid in ons land. Ik vermoed dat al deze gebeurtenissen bij elkaar voor velen wel het beeld van 2022 bepalen.

2022 was ook het jaar van veranderingen in veel gemeenten. Er traden nieuwe colleges van B&W aan maar er tekent zich nog niet duidelijk af wat gemeenten voor het Groene Hart gaan betekenen. Het is stil geworden, in afwachting van… ja, van wat eigenlijk?

Ondertussen gaan de provincies en waterschappen richting verkiezingen in maart aanstaande die ook veranderingen met zich mee zullen brengen. Of de bestuurlijke aandacht en zorg voor ons gebied daar beter van worden, is nog maar de vraag. Aan de uitdagingen ligt het in ieder geval niet, want die zijn groot. Groter dan ooit. Denk aan het debat over de toekomst van de veeteelt, de stikstofaanpak of, ook zeer relevant voor ons gebied, de bodemdaling. Duidelijk is dat het Rijk wel forse stappen zet en wil zetten. De komende maanden al. Dat is nodig, maar moet wel zorgvuldig.

De stichting wil daarom een ‘Denktank Groene Hart’ van deskundigen bijeenbrengen, die (on) gevraagd advies uitbrengt over belangwekkende kwesties rondom landschap, natuur en cultuurhistorie en nadenkt over wonen en werken. Landelijke groeicijfers laten zien dat ook het Groene Hart richting 2050 fors in aantal inwoners groeit.

Verandering is er ook in het bestuur van onze stichting. Na jaren actief geweest te zijn vertrekt onze zeer gewaardeerde secretaris Leen van der Sar. Ook bestuurslid Bart Crouwers gaat ons verlaten. Ook hij zette zich vele jaren in voor onze stichting en de belangen voor een goed en gezond Groene Hart. Vanaf deze plek: dank voor jullie inzet!

In december trad Ton de Gans toe tot het bestuur en hij zal de secretarisrol op zich nemen. Ton is geen onbekende in onze regio. Laatstelijk was hij wethouder in Zoeterwoude en nu zelfstandig adviseur, werkzaam in het Groene Hart. Wij zijn blij met zijn komst.

2023 wordt een spannend jaar. Het programma NOVEX, dat recent is gestart, zal een ontwikkelingsperspectief, zeg maar een blauwdruk, voor het Groene Hart 2050 moeten opleveren. Ik roep iedereen op, zeker organisaties die begaan zijn met ons gebied, heel alert te zijn op wat komt. Het gaat over de toekomst. Daarom is het ook dat wij met een denktank actief het debat zullen aangaan met bestuurders die dat perspectief moeten vaststellen.

Met vriendelijke groet, de beste wensen en een gezond 2023,
Namens het bestuur van Stichting Groene Hart.

Kees van Velzen
Voorzitter