Duidelijkheid over bufferzone natuurgebied

      Reacties uitgeschakeld voor Duidelijkheid over bufferzone natuurgebied

Rond het Natura 2000-gebied De Wilck is voor boer en jager nu meer duidelijkheid gekomen over wanneer en op welke wijze ze ganzen en zwanen van hun landerijen mogen verjagen in dit gebied. In het beheerplan is opgenomen dat jagers en boeren nu niet meer binnen een zone van 300 meter van De Wilck vogels mogen verjagen. De beschermde vogels zoals smienten en kleine zwanen in het natuurgebied mogen immers niet verstoord worden tijdens hun overwintering.

Het natuurgebied heeft een heel eigen karakter, met zijn graslanden, zijn weidsheid en zijn oude verkavelingspatroon. ’s Winters is De Wilck een belangrijk rustgebied voor smienten en kleine zwanen. Al met al is het natuur die het waard is om te beschermen. Het veenweidenatuurgebied is 120 hectare groot en ligt tussen Hazerswoude en Zoeterwoude. In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van De Wilck te beschermen.

Documenten

  • Definitief beheerplan Natura 2000 De Wilck, zie Prov.ZH
  • AD, 24-1-2018 : De Raad van State heeft vandaag ingestemd met het aangepaste beheerplan voor natuurgebied De Wilck.