Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop worden tot zeker 2030 geen woningen gebouwd. De gemeenteraad wil dat hier op grote schaal duurzame energie geproduceerd wordt. In opdracht van de gemeenteraad worden hiervoor minimaal vier verschillende scenario’s uitgewerkt met daarin verschillende varianten voor energie uit zon, wind of een combinatie daarvan. Dit wordt samen gedaan met initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden. In de tweede helft van 2018 kiest de gemeenteraad welk scenario verder wordt uitgewerkt.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

In de Utrechtse regio is het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop aangewezen als ‘pauzelandschap’, wat betekent dat hier in ieder geval tot 2030 geen woningen worden gebouwd. Daardoor is er ruimte beschikbaar om aan de grote energie-opgave te werken.

 

Lees verder bij gemeente Utrecht

Eerdere reacties zie kwaliteitsatlas.nl/2017/02/zon-en-windenergie-polder-rijnenburg/

Organisaties:


 

Bestemmingsplan Rijnenburg, vastgesteld 5 mrt 2015
De gemeente heeft het voornemen om het gebied Rijnenburg te ontwikkelen als woon-werkgebied. In de structuurvisie is een ontwikkeling van circa 7000 woningen en circa 90 hectare bedrijvigheid voorzien. Reijerscop behoudt in hoofdzaak zijn agrarische functie en Lange Vliet/IJsselwetering krijgt een recreatieve invulling.

Onder de huidige economische omstandigheden kan geen uitvoering gegeven worden aan het in de structuurvisie Rijnenburg neergelegde ruimtelijke beleid. Ook het collegeprogramma 2014-2018 gaat uit van het vooralsnog handhaven van de bestaande situatie in dit gebied. De structuurvisie wordt daarom dan ook niet in dit bestemmingsplan vertaald in een juridisch-planologische regeling.

Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop
In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop worden tot zeker 2030 geen woningen gebouwd. De gemeenteraad wil dat hier op grote schaal duurzame energie geproduceerd wordt. Kiezen we voor energie uit zon, wind of een combinatie daarvan? Op dit moment werken we hiervoor verschillende scenario’s uit.

Bewoners uit Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein hebben zich verenigd in het initiatief  Rijne Energie
Bij Rijne Energie zijn momenteel de volgende organisaties aangesloten:

Rijne Energie wordt momenteel gesteund door:

 

 

zie ook  Kwaliteitsatlas.nl /…../Rijne Energie voor duurzame energie   met reacties

1 gedachte over “Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

  1. Peter Gruters

    Ik zou graag de nieuwsbrief omtrent Duurzaam Rijnenburg willen ontvangen.
    Zelf ben ik betrokken bij Duurzaam Montfoort.

Gesloten voor reacties.