Eerste bijvriendelijke gemeenten in Zuid-Holland

      Reacties uitgeschakeld voor Eerste bijvriendelijke gemeenten in Zuid-Holland

Alphen aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Zoetermeer en Zoeterwoude hebben als eerste 5 gemeenten de eretitel bijvriendelijke gemeente ontvangen. Deze gemeenten werken aan bijvriendelijk beheer onder de noemer Groene Cirkel Bijenlandschap. Samen met de provincie en andere overheden, wetenschappers, bedrijven, terreinbeheerders, agrariërs en burgers werken deze gemeenten aan een bloemrijk netwerk voor bijen.

De gemeenten in de regio beheren hun bermen steeds meer ecologisch, en proberen ze, soms ook door in te zaaien, bloemrijk te maken. Ze maaien de bermen op heel veel plekken gefaseerd, pas na de bloei, en voeren het maaisel af. Zo wordt de berm kleurrijk en biodivers. Steeds meer proberen zij hun groen en parken bijvriendelijk in te richten. In alle deelnemende gemeenten komen Bijenidylles, met bloemen en nestgelegenheid voor bestuivers.

Bedreigde bij

Het gaat niet goed met de bij. Van de 358 soorten wilde bijen die in Nederland voorkomen is ruim de helft bedreigd. Ook voor ons heeft dat grote gevolgen, want 80% van de eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving. De wilde bij heeft vooral een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Bijvriendelijk beheer creeërt structureel betere levenskansen voor wilde bijen. Gemeenten spelen daarbij een grote rol, zowel in het beheer van openbaar groen, als bij het enthousiasmeren van bewoners en ondernemers om tuinen en bedrijfsterreinen bijvriendelijk in te richten en de onderhouden. Nederland Zoemt ondersteunt de komende jaren de gemeenten met extra kennis, educatie en acties rond de wilde bij.

Groene Cirkel Bijenlandschap
Groene Cirkel Bijenlandschap is een onderdeel van Groene Cirkels: een samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental research, Naturalis en het Hoogheemraadschap van Rijnland om een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio rondom Zoeterwoude te realiseren.

Documentatie