Eerste Zuid-Hollands regionaal energieakkoord getekend

      Reacties uitgeschakeld voor Eerste Zuid-Hollands regionaal energieakkoord getekend

Tijdens het Regiocongres van Holland Rijnland hebben 18 deelnemende partijen het Regionaal Energieakkoord ondertekend. Daarmee onderschrijven zij de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn en bij te dragen aan de aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen.

Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, de 14 gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekening van het Regionaal Energieakkoord is de eerste stap naar een energieneutrale regio in 2050. Om de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen versneld tot stand te brengen, is een energietransitie nodig. Door de gezamenlijke aanpak met publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast.

De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Bij de tussenstap in 2025 zullen de eerste resultaten met energiebesparing, warmtetransitie, zon op daken, zonnevelden en windenergie duidelijk merkbaar zijn.

Kansen in beeld

Het bureau Posad kreeg de opdracht om het huidige energieverbruik en de kansen voor besparing en duurzame opwekking in beeld te brengen
Het rapport van Posad gaat uit van het grondgebied van de Holland Rijnland-gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer we de maximale potentie voor de opwekking van duurzame energie inzetten én maximaal besparen de regio bijna energieneutraal kan worden. Het rapport toont daarmee de urgentie van de energietransitie aan en geeft op hoofdlijnen invulling aan de opgave en potenties van duurzame oplossingen. De kaarten in het rapport geven een indicatie van de impact van de energietransitie op ons landschap in 2050. Aan alle betrokkenen nu de uitdaging om deze opgave uit te werken tot passende oplossingen, waarbij zeker ook buiten de grenzen van de regio wordt gekeken.

Lees verder:

 

https://hollandrijnland.nl/economie/energie/