Eilandjes Vinkeveense Plassen in de veiling

      Reacties uitgeschakeld voor Eilandjes Vinkeveense Plassen in de veiling

44 van de in totaal 225 legakkers in de Vinkeveense Plassen worden verkocht aan particulieren.

Bijna alle eilandjes in de Vinkeveense Plassen komen in privébezit. Het gaat om de zogeheten legakkers waarop in vroeger jaren het uitgestoken veen op lag te drogen. Recreatieschap Vinkeveense Plassen brengt in april 44 legakkers onder de hamer. Door de hoge kosten is het recreatieschap niet meer in staat om alle akkers te onderhouden. Belangstellenden kunnen op 18 april bieden op deze onbewoonde eilanden.

En verder in AD 1 maart 2017 :

Wethouder Anco Goldhoorn van de gemeente Ronde Venen gaf gisteren de aftrap van de campagne om de verkoop van de legakkers onder de aandacht te brengen. Eigenhandig sloeg hij symbolisch een te-koop bord in een van de 44 aangeboden legakkers. ,,Deze akkers zijn onderdeel van het unieke landschap van de Vinkeveense Plassen’’, zegt Goldhoorn. ,,Als we niets doen, staan deze akkers binnen een aantal jaar volledig onder water.” Daarom worden de akkers nu te koop aangeboden via een veiling in dorpshuis De Boei in Vinkeveen. Twee voorlichtingsavonden op maandag 20 en woensdag 29 maart moeten belangstellenden informeren over de regels en de voorwaarden.

Beschoeiingsplicht

,,Aan het bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen wordt nog gewerkt”, vervolgt de wethouder. ,,We onderzoeken nog of de gebruiksmogelijkheden iets kunnen worden uitgebreid. Die invulling is nu nog onzeker. In 2018 moet dit duidelijk worden. Tot die tijd geldt het huidige bestemmingsplan.” Daarin staat dat de legakkers alleen mogen worden gebruikt tussen zonsopkomst en zonsondergang. Er mag in principe niets worden gebouwd. Voor de helft van de aangeboden legakkers geldt hiervoor een uitzondering: voor die akkers is een ontheffing afgegeven dat een opslagkist voor tuinmeubilair en gereedschap mag worden geplaatst.

Wethouder Anco Goldhoorn: Als we niets doen, staan deze akkers binnen een aantal jaar volledig onder water.

Om te voorkomen dat de verkochte akkers over een aantal jaar alsnog in de Vinkeveense Plassen verdwijnen, geldt bij de koop een beschoeiingsplicht. ,,De eigenaar is verplicht om binnen drie jaar na de verkoop de akker te beschoeien”, legt Daniël Bentveld van het recreatieschap uit. Omdat de legakkers in de loop der jaren zijn afgesleten door de invloeden van weer en wind wordt in de verkoop uitgegaan van de afmetingen zoals die waren in 2004. ,,Die afmetingen zijn in de meeste gevallen net iets groter dan de afmetingen zoals ze waren in 2016”, stelt Bentveld. ,,De afmeting van 2004 mag worden aangehouden als de toekomstige eigenaren hun legakker willen verbreden.”

Prijskaartje

Wethouder Anco Goldhoorn: Kopers komen dan hier recreëeren en hun geld besteden. Dat is ook goed voor onze lokale middenstand.

Dan nog de grote vraag: wat gaan de akkers kosten? Daar kunnen zowel de wethouder als de projectleider van het recreatieschap geen uitspraken over doen. ,,De veiling vindt plaats door opbod en afslag”, vertelt Goldhoorn. ,,Op 18 april in Dorpshuis De Boei gaan we zien wat de belangstellenden de onbewoonde eilanden waard vinden.” Hij verwacht een hoge opkomst. ,,Ik verwacht niet alleen mensen vanuit de gemeente, maar ook van ver daarbuiten”, zegt hij. ,,Dat zou ik ook zeer op prijs stellen. Zij komen dan hier recreëeren en hun geld besteden. Dat is ook goed voor onze lokale middenstand.”

                                          =====================

AD, 5 april 2017
Tegenstanders eilandverkoop op Facebook

Tegenstanders van de verkoop van de eilandjes of legakkers in de Vinkeveense Plassen zijn een Facebookpagina begonnen. Daarop willen ze alles melden ‘wat het recreatieschap (Vinkeveense Plassen, red.) en de gemeente vertellen, zodat je achteraf niet kunt vertellen dat je het niet wist’.

                                          =====================

Vk, 1 maart 2017
Te koop: je eigen ‘onbewoonde eiland’ in de Vinkeveense Plassen

Iedereen die het lied ‘Op een onbewoond eiland’ letterlijk wil nemen, kan binnenkort een eiland kopen in de Vinkeveense Plassen. Het recreatieschap Vinkeveense Plassen veilt op 18 april namelijk het merendeel van de legakkers die het nog bezit.   

Particulier bezit

80 procent van de ruim 200 legakkers in de Vinkeveense Plassen is al particulier bezit. Op een deel van die eilandjes staan blokhutten die gedoogd worden. De eilanden die het recreatieschap nu verkoopt moeten echt onbewoond blijven. Hutten bouwen mag niet en overnachten mag alleen in een boot aan de oever van het eiland.

Voorlopig zijn deze legakkers dus niet meer dan een aanlegplaats voor boten en een privé picknickplek. De gemeente De Ronde Venen onderzoekt op dit moment of het bestemmingsplan eind volgend jaar verruimd kan worden. ‘Een villa mag er sowieso nooit gebouwd worden. Of hutjes ooit wel toegestaan worden heb ik nu nog geen idee van’, zegt Goldhoorn.

Recreatieschap

Nu zijn de 44 eilanden nog vrij toegankelijk voor iedereen die er wil picknicken of zonnebaden. Als de legakkers privébezit zijn, zal dat waarschijnlijk afgelopen zijn. Na de veiling wil het recreatieschap daarom de recreatieve mogelijkheden van de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen verbeteren. De opbrengst van de veiling zal hiervoor gebruikt worden.

Welk bedrag het recreatieschap voor de legakkers hoopt te krijgen, wil Goldhoorn niet zeggen. ‘We verkopen ze in ieder geval niet tegen elke prijs.’ De legakkers die al privébezit zijn wisselen geregeld van eigenaar, voor prijzen tussen de 10.000 en 50.000 euro.

                                   ===============================

Recreatieschap Vinkeveense Plassen verkoopt 38 legakkers

De veiling van legakkers in de Vinkeveense Plassen is goed verlopen. In totaal werden 38 legakkers verkocht; langwerpige smalle eilandjes ontstaan door turfwinning in de vorige eeuw. De veiling bracht in totaal 440.000 euro op. De opbrengst komt ten goede aan het recreatiegebied de Vinkeveense Plassen en wordt ingezet voor vervangende beschoeiing van legakkers en zandeilanden en betere toegankelijkheid van het gebied.

Legakkers zijn een karakteristiek onderdeel van recreatiegebied de Vinkeveense Plassen. Tachtig procent van de legakkers is al in handen van particulieren. Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen liet in totaal 44 legakkers veilen, omdat er onvoldoende middelen waren voor onderhoud. Alleen beschoeiing kan voorkomen dat legakkers wegspoelen, maar dat is een kostbare operatie. Het recreatieschap beraadt zich op welke manieren ook de niet-verkochte legakkers behouden kunnen blijven en streeft ernaar deze alsnog te beschoeien.

Ongeveer de helft van de verkochte legakkers heeft een beschoeiingsverplichting. De nieuwe eigenaar moet binnen 3 jaar tijd nieuwe oeverwanden plaatsen. Op de legakkers mag niet worden gebouwd. Illegaal bouwen betekent een direct opeisbare boete van 50.000 euro. De gemeente De Ronde Venen werkt op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan waarin wordt bekeken of in de toekomst bouw binnen vastgestelde kaders mogelijk moet worden. Of bouw mogelijk wordt, is afhankelijk van verschillende onderzoeken en is dus geen zekerheid.

Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen is een samenwerking van de gemeente De Ronde Venen, de gemeente Amsterdam en de provincie Utrecht.

bron: Gemeente Ronde Venen, 19/04/17