Natuur en cranberry’s in de Krimpenerwaard

      Reacties uitgeschakeld voor Natuur en cranberry’s in de Krimpenerwaard

cranberriesIn Polder Middelblok nabij Gouderak start een bijzonder experiment: het ontwikkelen van natuur gecombineerd met de teelt van cranberry’s. Het experiment kan een impuls geven aan de vernieuwing van natuurontwikkeling en van de landbouw. De lage cranberry-planten passen goed bij de graslandennatuur in de Krimpenerwaard en de bessen leveren inkomsten voor de ondernemer op. De cranberryteelt kan ook bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling. Cranberry’s groeien namelijk het beste op natte veengrond.

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich binnen het programma Veenweiden Krimpenerwaard in voor het behoud en de ontwikkeling van het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden. In het kader hiervan is in Polder Middelblok een experiment opgestart met natuur en cranberry’s.

Initiatiefnemer van het experiment is Bart Crouwers. Deze ondernemer deed daarvoor inspiratie op bij het Veenweiden Innovatie Centrum en bij cranberrytelers in Letland. Bij de cranberryteelt gaat het om bedrijfsmatige teelt onder natuurlijke, biologische omstandigheden, waarbij geen sprake is van bestrijdingsmiddelen of bemesting.

Het experiment past binnen het landbouwinnovatieprogramma van de gemeente Krimpenerwaard en wordt ondersteund en begeleid door het Veenweiden Innovatie Centrum, de gemeente Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland. In de komende jaren moet blijken of deze andersoortige teelt kansen biedt voor agrarische ondernemers in de Krimpenerwaard.

Lees meer …  Bron: Provincie Zuid-Holland