Experiment met stabilisatie veenbodem

      Reacties uitgeschakeld voor Experiment met stabilisatie veenbodem

Fietspad snel realiseren met minder CO2-belasting
Bij de aanleg van fietspad F441 in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland bodemstabilisatie met het Allu Stabilisatie-systeem toegepast. Dit systeem minimaliseert het gebruik van primaire grondstoffen en het aantal transportbewegingen dat normaal gesproken  nodig is. Resultaat is een snelle werkwijze met CO2-reductie, minder schade aan lokale wegen en een beperking van overlast voor de omgeving. Het systeem bestaat uit een bindmiddel dat wordt gemengd door de bodem en een chemische reactie aangaat met het veen.

Het Allu Stabilisatie-systeem bestaat uit een bindmiddel dat – met een speciale mengarm op een kraan – wordt gemengd door de bestaande bodem. Dezelfde dag wordt antiworteldoek op het gestabiliseerde pakket aangebracht met daarop 0,25 m menggranulaat. In dit project werd circa 6 procent bindmiddel door het veen gemengd waardoor de toename van het gewicht van het veenpakket werd beperkt. Het  bindmiddel bestaat in hoofdzaak uit cement met – afhankelijk van de grondsoort – een toevoeging zoals kalk en gips. In dit project betrof het een slappe veenbodem waarbij het bindmiddel tot een diepte van 3,5 m is gemengd. De mate van menging is met een computer gemonitord. Het bindmiddel gaat een chemische reactie aan met het veen. Na circa 28 dagen is er een voldoende uitharding bereikt. Afhankelijk van het type bindmiddel kan de uitharding zich verder in de tijd voortzetten. Voor de uitharding is het belangrijk druk op het veenpakket te zetten door het aanbrengen van een voorbelasting met 0,25 m menggranulaat.

Lees verder: Land en Water nr.3 (mrt.2018) (Download hier het volledige artikel)

Toepasbaarheid Allu Stabilisatie
Allu Stabilisatie is ontwikkeld in Finland en inmiddels in meer dan 18 landen toegepast. Het systeem is breed inzetbaar: onder fietspaden, wegen, parkeerterreinen, bouwterreinen ter reductie van zettingen, als stabilisatie van dijklichamen en grote ophogingen, ontlasting van damwanden en bestaande kademuren en onder kabels en leidingen. Door te werken met gebiedseigen materiaal wordt de hoeveelheid transport sterk beperkt en daarmee ook de CO2-productie.

Lees ook het onderzoek over de effecten van gestabiliseerd veen op grondwater en omgeving.

 

 

 

 

 

IN ‘T KORT – Allu Stabilisatie
Bij de aanleg van fietspad F441 is het Allu Stabilisatie-systeem toegepast
Dit systeem minimaliseert het gebruik van primaire grondstoffen
Resultaat is een snelle werkwijze met onder andere CO2-reductie
Het systeem bestaat uit een bindmiddel dat wordt gemengd door de bodem