Extra geld voor Natuurnetwerk Krimpenerwaard

De provincie Zuid-Holland doet een extra investering van €24,4 miljoen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Krimpenerwaard. Daarmee kan de aangepaste realisatiestrategie van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard uitgevoerd worden. De stuurgroep wil dat agrariërs zélf aan de slag gaan met natuur. Dat natuurbeheer onderdeel wordt van hun bedrijfsvoering.

Met het geld kan de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard boeren financieel compenseren en grond aankopen van agrariërs die niet mee willen doen aan de natuurplannen.

Natuurbeheer

Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard wil dat agrariërs zélf aan de slag gaan met natuur. Dat natuurbeheer onderdeel wordt van hun bedrijfsvoering. Probleem is dat natuurgrond minder waard is dan agrarische grond.
Tot nu toe konden niet alle boeren binnen de 2.250 hectare – het areaal dat gereserveerd is voor de aanleg van nieuwe natuur – financieel gecompenseerd worden voor het waardeverschil. Daarvoor ligt er nu een oplossing. Met het geld dat ze voor afwaardering krijgen, kunnen agrariërs investeren in hun natuurbedrijf. Hiermee wordt ook de realisatie van weidevogeldoelstellingen versneld.

Agrariërs die niet mee willen doen aan de natuurplannen kunnen worden uitgekocht tegen een volledige schadeloosstelling. Deze aangekochte gronden komen vervolgens ook weer beschikbaar voor een natuurinclusief bedrijf .

Voorwaarden

De provincie stelt wel enige voorwaarden. Zo moet de gemeente Krimpenerwaard een bestemmingsplan voorbereiden en vaststellen dat de realisatie van natuur- en waterdoelen planologisch mogelijk maakt en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard moet een besluit nemen dat realisatie van het natuurnetwerk waterstaatkundig mogelijk maakt.

Volgens de nieuwe planning van de stuurgroep zal het netwerk in 2021 gerealiseerd zijn.

Bronnen:

Lees verder: kwaliteitsatlas.nl/kwaliteitsopgaven/veenweiden-krimpenerwaard

 

Kaart Veenweide Krimpenerwaard

Extra is het Veenweidepark Gouda dat door het Zuid Hollands Landschap is aangekocht.
Lees: Stichting het Zuid-Hollands landschap verwerft ontbrekende stukken veenweidepark Gouda

 

1 gedachte over “Extra geld voor Natuurnetwerk Krimpenerwaard

  1. Martin Kemp

    Op kaartje mist het Veenweidepark bij Gouda dat ook NNN-gebied is.

    N.B. Grappig dat bij een artikel over de Krimpenerwaard een foto wordt geplaatst van de polder Bloemendaal ten noorden van Gouda.
    [Foto is inmiddels veranderd]

Gesloten voor reacties.