Franje

      Reacties uitgeschakeld voor Franje

Esther van den Bor

De basisnoden
Wereldwijd hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties in 2015 de ontwikkelingsagenda 2015 – 2030 vastgesteld. Daarin zijn 17 doelen opgenomen die, indien gerealiseerd, voor alle burgers van deze wereld een goed leven mogelijk maken. Daarom worden ze de Duurzame ontwikkelingsdoelen genoemd. De basisbehoeften voor iedereen. Zoals geen armoede, geen honger, minder ongelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen, onderwijs van goede kwaliteit, betaalbare duurzame energie et cetera. Veel mensen weten niet van deze doelen af. Wij, in ons rijke Nederland, hebben het immers goed. De arme derde wereld moet wel geholpen worden, maar tja.

Inmiddels zien we in een paar maanden tijd dat de doelen ook voor ons Nederlanders niet meer vanzelfsprekend zijn. Energie, scholing, voedsel zijn schaars en daarmee steeds duurder in een wereld waarin ‘De Markt’ bepaalt wat iets kost. Opeens moeten we individueel keuzes maken, opdat wij zelf de basisnoden kunnen blijven betalen. Gezinnen komen financieel niet meer rond, bedrijven vallen om. Welke kern van ons bestaan blijft over nu de franje wordt weggescheurd?

Samen herbezinnen
Nu is onderlinge solidariteit noodzakelijk. Met elkaar moeten we opnieuw fundamentele keuzes maken. Wat is belangrijk, wat is nodig om (gezamenlijk) te overleven. Hoe richten we de wereld om ons heen – ver weg én dichtbij – in?
Waar spreken we onszelf op aan, onze werkgevers, onze bestuurders?
Ik zet in op deze 17 Werelddoelen met als moment van de waarheid 2030.
Klimaat, water, biodiversiteit staan voor een omslagpunt rond die tijd. Ook hier roep ik op om in eigen omgeving met kleine stappen verandering tot stand te brengen. Kom in beweging en ga samen op ontdekkingstocht naar nieuwe keuzes, nieuwe vormen om aan basisnoden tegemoet te komen en creëer nieuwe kansen. Het kan!