Geen onnodig bedrijfsterrein bij Gorinchem

      Reacties uitgeschakeld voor Geen onnodig bedrijfsterrein bij Gorinchem

Stichting Groene Hart blijft tegen de aanleg van een grootschalig bedrijventerrein in de groene polders van Gorinchem Noord. Al meer dan 10 jaar is de gemeente Gorinchem bezig deze plannen te realiseren, omdat de betreffende gronden ooit tegen forse kosten zijn aangekocht.  De plannen beslaan bijna 100 hectare, inclusief wegen, groensingels en snijverlies bij 43 hectare netto aan bedrijfsgronden.

Precies 5 jaar geleden vernietigde de Raad van State de plannen van de gemeente. Aansluiting op het (Rijks) wegennet kon niet worden aangetoond. Ook nu is dat nog een bottleneck want Rijkswaterstaat heeft de plannen voor de verbreding van de A27 opgeschort. Eerst moeten de bestaande bruggen in de A27 worden vervangen; de brug bij Gorinchem is afgelopen jaar al wegens constructieve gevaren  gestremd geweest.

Stichting Groene Hart heeft op basis van provinciale rapporten (zowel van Zuid-Holland als van Utrecht en Gelderland) aangetoond dat er geen regionaal tekort aan bedrijfslocaties is.

Om het Groene Hart te sparen, moeten overbodige plannen worden geschrapt , is diverse malen aan het college van Burgemeester en wethouders van Gorinchem kenbaar gemaakt. Helaas zonder succes.

Het is nu wachten op het onafhankelijke oordeel van de Raad van State.

SGH Raad van State Giessenlanden A27 en verbindingsweg 11 juli 2017 def
SGH Raad van State Gorinchem Groote Haar 11 juli 2017 def

 

Lees verder de Kwaliteitsopgave Gorinchem Noord bedrijventerrein Groote Haar