Geen vergunning voor gasboring

      Reacties uitgeschakeld voor Geen vergunning voor gasboring

De Raad van State heeft op 6 juni 2018  het beroep van Vermillion ongegrond verklaard. Het Canadese gaswinningsbedrijf probeerde via een hoger beroep alsnog haar zin te krijgen nadat ze ook al bij de rechtbank bakzeil heeft moeten halen. Nu blijkt dat de rechtbank terecht heeft geconcludeerd dat de gemeenteraad mocht weigeren een verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Gezien die weigering heeft het college terecht de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd.
Vermillion krijgt van de gemeente Krimpenerwaard dus geen vergunning voor het inrichten van een proefboorlocatie.

Voor een proefboring hoeft Vermilion geen vergunning te hebben om het bestemmingsplan wijzigen, maar dat neemt volgens de Raad van State niet weg dat wel vergunning is vereist voor het realiseren van een verhard terrein met de boorkelder ten behoeve van het aanleggen van een boorgat. ,,Het gemeentebestuur heeft terecht geconcludeerd dat niet aan haar voorwaarden wordt voldaan’’, aldus de rechter in Den Haag.
Het olie- en gaswinningsbedrijf Vermilion wil in gesprek met de gemeente Krimpenerwaard bekijken wat er nog voor mogelijkheden bestaan.

Woerdenaren putten hoop uit de uitspraak van de Raad van State. Het Papekopveld onder de wijk Molenvliet is van Vermilion. ,,Dus op 9 kilometer van Woerden geen proefboring naar gas. Dit is uniek en zeer interessant. We gaan dit bestuderen’’, luidt de eerste reactie van Laat Woerden niet Zakken. zie Olie-en-gaswinning-Papekopveld-in-Waarder

 

lees ook: