Groene Hart Meeting 13 mei in Gouda

      Reacties uitgeschakeld voor Groene Hart Meeting 13 mei in Gouda

De Goudse Garenspinnerij is de locatie voor de Groene Hart Meeting die de Stichting Groene hart op zaterdag 13 mei organiseert. Thema van de meeting is de versterking van landschap en identiteit, zoals genoemd in de Perspectiefnota Groene Hart. Welke kernkwaliteiten bepalen het DNA van het Groene Hart?  Wat betekent dat voor de gemeentelijke omgevingsvisies? En wat betekent dit voor de bouwopgave in  de komende decennia? In 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 2019 zullen veel politieke pannen voor een goede leefomgeving een plaats moeten krijgen in de Omgevingsvisie van de gemeente.
Daarom nodigt de Stichting Groene Hart u uit voor deze bijeenkomst. Zaterdag 13 mei van 10-13 uur in de Garenspinnerij, Turfsingel 34, Gouda.

lees verder ..

http://atlas.bootsystems.nl/themas/schijf-vijf-gezond-groene-hart/

 

 

Het Perspectief voor het Groene Hart

Binnenkort komt de Stuurgroep Groene Hart met een zeer belangrijk document voor de toekomst van het Groene Hart: het Perspectief voor het Groene Hart. De nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk eind 2019/begin 2020 in werking treedt, verplicht provincies tot het opstellen van een provinciale Omgevingsvisie. Eén van de interessante kenmerken van het Groene Hart is, dat het in drie provincies ligt. Voor een samenhangende kijk op en beleid voor het Groene Hart is het van grote betekenis dat in de drie provinciale Omgevingsvisies op overeenkomstige manier wordt omgegaan met ons gebied. Daarom besloot de Stuurgroep Groene Hart vorig jaar tot het opstellen van … lees verder op Stichting Groene Hart