Groene Hart, Perspectiefgebied In de Nationale Omgevingsvisie

      Reacties uitgeschakeld voor Groene Hart, Perspectiefgebied In de Nationale Omgevingsvisie

De Stichting Groene Hart heeft in een brief aan minister Ollongren gepleit voor het opnemen van het Groene Hart als perspectiefgebied in de Nationale Omgevingsvisie.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de eerste versie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die naar verwachting door het kabinet in april zal worden vastgesteld en dan een inspraakronde zal kennen. Dat gebeurt door het NOVI-team, onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Kajsa Ollongren.

We vinden het noodzakelijk dat de rijksoverheid zich er (weer) mee gaat bemoeien; vanzelfsprekend op een manier die past bij de huidige interbestuurlijke verhoudingen en recht doend aan de participatie door maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
Er bestaat bij vrijwel alle betrokkenen een grote behoefte aan aandacht voor en betrokkenheid bij de discussies over de toekomst van het Groene Hart door de rijksoverheid.
Een aardige illustratie van die behoefte was de unaniem uitgesproken wens op de regiobijeenkomst over het Groene Hart op 6 december 2018, georganiseerd door het NOVI-team en het Programmabureau van de Stuurgroep Groene Hart. Alle deelnemers, afkomstig uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en openbaar bestuur, misten de rijksoverheid node in het debat.

De notitie die we aan Minister Ollongren stuurden, is te vinden onder Kwaliteiten