Groote Haar weer in raad Gorinchem

GorinchemNoordAan de noordkant van Gorinchem wil de gemeente een regionaal bedrijventerrein ontwikkelen: “Groote Haar”. Dit bedrijven-terrein kan echter pas ontwikkeld worden als er een extra afrit aan de A27 wordt gemaakt. Anderzijds zal deze afrit alleen worden aangelegd als dat bedrijventerrein ook inderdaad wordt aangelegd. Deze catch-22 situatie is ontstaan toen de Raad van State het bestemmingsplan, dat de aanleg van het terrein mogelijk moest maken, grotendeels vernietigde. Geen bedrijventerrein dan ook geen afrit, want Rijkswaterstaat (RWS) wil in de nieuwe tracéplannen een afrit alleen opnemen als dat bedrijventerrein planologisch is geborgd. RWS is momenteel bezig met het tracébesluit voor de verbreding van de Rijksweg A27 en wil dat vóór 12 mei 2015 een eerste planologische besluit voor het bedrijventerrein in werking treedt.
De gemeente denkt nu de impasse te kunnen doorbreken door het nemen van een voorbereidingsbesluit. Volgens haar kan een voorbereidingsbesluit als een dergelijke planologische zekering dienen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 23 april 2015 dit besluit neemt. In een later stadium kan dan een ontwerp-bestemmingsplan ter visie worden gelegd. Door een aantal organisaties is bezwaar gemaakt tegen de plannen voor het meer dan 60 ha grote bedrijventerrein. Zij zien dat als grote aanslag op het nog open agrarisch Groene Hart, terwijl volgens hen nut en noodzaak niet is aangetoond. Daarbij wordt ondermeer gewezen naar het nabij gelegen bedrijven-terrein Schelluinen-West, waar nog veel ruimte onbenut is. De gemeente werpt tegen dat Schelluinen-West bedoeld is voor transportbedrijven en Groote Haar juist voor opvang van andere bedrijven.
Zie verder op de kwaliteitsatlas-Groote Haar en doe mee aan de discussie over kwaliteit

2 gedachten over “Groote Haar weer in raad Gorinchem

 1. Gerard van Vliet

  Dit is géén Catch-22 situatie. Gemeente Gorinchem wil dat het Rijk een afslag Gorinchem Noord aanlegt op Rijksweg A27 die zo’n 30 miljoen kost en dat het Rijk deze kosten ook nog eens voor zijn rekening neemt.
  Waarom zou het Rijk dat opkomt voor het landelijk belang dat in ‘s-hemelsnaam doen nu deze afslag alleen maar nodig is voor een zeer locaal belang, te weten een immens bedrijventerrein waar geen (werkelijke) behoefte aan is en dat Gemeente Gorinchem per se toch gerealiseerd wil zien, omdat gemeente Gorinchem financieel behoorlijk aan de grond zit en zijn dure grondaankopen uit het verleden nu wil verzilveren??

  Er is nu in Nederland – en ook hier regionaal – al grote overcapaciteit aan braakliggende bouwgrond en vele gemeenten die per se willen dat daarop wordt gebouwd vanuit hun eigen financieel belang als gemeente.

  Het is van den zotte wanneer het Rijk deze afslag zou aanleggen en de kosten daarvan voor zijn rekening zou nemen voor in de kern slechts het zeer locale financiële belang van gemeente Gorinchem.
  Dan zou beter zijn dat het Rijk samen met de Provincie op een andere manier dit nijpende financiële belang van Gemeente Gorinchem oplost..!

  Er zijn ook genoeg andere plekken in Nederland met braakliggende bouwgrond die niet de aanleg van zo’n kostbare afslag nodig hebben om gerealiseerd te kunnen worden.

  De locatie van het door gemeente Gorinchem beoogde immense bedrijventerrein Groote Haar ligt volledig in het landschap het Groene Hart.
  Zo’n immens bedrijventerrein bouw je toch niet vol in dit bijzondere landschap het Groene Hart?!!

  Gelukkig is er Stichting het Groene Hart die opkomt voor bescherming en behoud van dit bijzondere landschap en dit ook in het verleden met veel succes heeft gedaan.. Zonder Stichting het Groene Hart was het behoud en de bescherming van landschap het Groene Hart overgeleverd aan de commerciële belangen van projectontwikkelaars en van gemeenten die willen uitbreiden om hun eigen financiële belangen te dienen…

 2. cj hartman

  Weer opnieuw een poging om het bedrijven Gorinchem Noord te realiseren,nut en noodzaak is ver te zoeken [over capaciteit bedrijven terreinen]
  de financiele situatie van de Gemeente Gorinchem zal bij doorgang nog verder verslechteren.

Gesloten voor reacties.