Het Groene Hart groener!

      Reacties uitgeschakeld voor Het Groene Hart groener!

Als ik beleidsstukken lees dan zie ik de noodzaak voor opwekking van wind- en zonne-energie, voor nieuwbouw, voor landbouwtransitie en voor nieuwe natuur.

Dat laatste thema nieuwe natuur wil ik even aanstippen. Begin jaren ‘90 bepaalde de provincie Zuid-Holland in een bosplan dat er een groot recreatie- en natuurbos moest komen bij Benthuizen en Moerkapelle. De eerste plannen gingen uit van tenminste 1800 hectare. Uiteindelijk werd bijna 800 hectare aangelegd, overigens tot grote tevredenheid van heel veel gebruikers. De aanleg van het Bentwoud zelf gaf grote beroering. Boeren die moesten wijken verzetten zich, maar ook vele anderen waren tegen een dergelijke grote ingreep in het landschap. Ik heb het als verantwoordelijk bestuurder van dichtbij meegemaakt.

Meer natuur in het groene Hart?
Bij mij rijst dan direct de vraag: hoe dan en waar dan?
Laat ik beginnen met de constatering dat veel kleine landschapselementen in de afgelopen decennia verloren zijn gegaan. Heggen en bosschages verdwenen uit het landschap. Alles is strak getrokken. Zo diep is dat verworteld dat zelfs menig RO beleidsambtenaar dat strakke ook als het ware, als het te behouden landschap beschouwt. Eigenlijk te zot voor woorden. Zo kan het dat veel gebouwen in het open landschap zijn gekomen zonder enige groene omzoming. Daarmee is veel schoonheid, veel biotoop verloren gegaan en daarmee is ook verbindende natuur verdwenen.

Nu kom ik tot mijn punt. Nieuwe natuur in het Groene Hart? Graag!
Maar laten we dan vooral inzetten op nieuwe verbindende natuur. Bestaande natuurgebieden versterken door die met elkaar te verbinden, langs sloten, langs weiden- en akkerranden, langs wegen. Dat in combinatie met vrijliggende wandel- en fietspaden zou wat mij betreft het vertrekpunt moeten zijn voor meer natuur in het Groene Hart.

Kees van Velzen
voorzitter