Hotelkamers in open landschap ?

      7 Reacties op Hotelkamers in open landschap ?

De trekkershut, die ooit begon als een bescheiden onderkomen voor fietsers om een trektocht door het landschap te maken met enkel een slaapzak en een kussensloop, heeft nu een luxueuze pendant gekregen in de vorm van de Hihahut. Bouwsels in de vorm van een tent, een ruimteschip of een huifkar. Voorzien van warmwater, WC, keuken en douche. Lokale ondernemers staan bovendien klaar om je kennis te laten maken met het gebied en met lokale producten in de vorm van ontbijt- en dinerservice.
Een prima initiatief om een breder publiek kennis te laten maken met het Groene Hart. Zolang deze voorzieningen op erven van boeren staan lijkt er niets aan de hand. De vraag is echter of je deze ook in het open landschap kan plaatsen, daar waar we volgens de huidige bestemmingsplannen geen bouwsels willen plaatsen. Moeten we dan uitzonderingen maken voor de Hihahut of is dit het begin van verrommeling van het landschap?
Deze discussie speelt momenteel in Vriezekoop waar de gemeente ruimte wil bieden aan 4 nieuwe trekkershutten langs de Drecht.
Een verrijking van het Groene Hart of een begin van wildgroei?

Documenten:

7 gedachten over “Hotelkamers in open landschap ?

 1. ir. B. Chopard

  Verrommeling, steeds luxer en groter. Als landschapsontwerper en architect hierbij mijn mening: Leuk, zolang het bij de boerenerven blijft, dichtbij de bestaande bebouwing met zicht op het open landschap. En: tijdelijkheid als voorwaarde? zoals de strandhuisjes die in de winter van het strand verdwijnen en waar de ruimte aan natuur en openheid terug gegeven wordt. Extra inkomen voor de boer snap ik, maar wel met beleid.

 2. Trix van Puffelen Auteur bericht

  In Leimuiden is zowel een HIHA-hut geplaatst in een boomgaard in de polder als een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd om in een deel van de kwetsbare oeverlanden (met de huidige bestemmingplan Natuur) vier trekkershutten c.q. (sta)caravans toe te staan. Beide locaties bevinden zich aan de zuidzijde van de rivier de Drecht, op Vriesekoop Zuid.

  De HIHAhutten zijn, zonder een waarde-oordeel over de kwaliteit van de ontwerpen te geven, qua vorm en felle kleuren zeer opvallen en daardoor een dissonant in de natuur en het open polderlandschap.
  Deze hutten zijn leuk op een deel van de camping, speciaal ingericht voor kinderen.

  Het ontwerpbestemmingsplan Vriesekoop 11j, betreft de realisering van 4 trekkershutten op de huidige natuurbestemming. Het gebiedje ligt tussen de veenrivier De Drecht en der dijk in. Deze oeverlanden zijn deels drassig en waren ecologisch zeer waardevol. Helaas heeft de initiatiefnemer, een ondernemer die enkele honderden meters verderop woont, destijds het natuurgebied voor een appel en een ei van een agrariër gekocht. Vervolgens werd het gebied van alle natuurwaarden (bomen en begroeiing) ontdaan, opgehoogd, ingezaaid en werd er alvast een trekkershut illegaal neergezet. Langs de weg is inmiddels, t.b.v. de privacy, een ligusterhaag geplant, waardoor voor de wandelaars en fietsers langs de Vriesekoop het zicht op de fraaie rivier aan het oog wordt onttrokken. Vanaf het water is het fraaie zicht ter plaatse op het open polderlandschap verdwenen. Voor de recreanten gaat de samenhangende indruk van polder en veenrivier verloren en juist dát maakt het gebied zo uniek.
  De grootste bedreiging van de prachtige Drechtoevers is de precedentwerking. Ook voor de overige eigenaren van de oeverlanden zullen op gelijke voorwaarden de medewerking aan de bouw van z.g. trekkershutten kunnen afdwingen. De geplande vier hutten kunnen uiteraard individueel worden verkocht als dat meer geld oplevert. Gelet op de verkaveling van het kadaster kunnen in de fraaie natuurlijke oeverlanden nog circa 30 trekkershutten en/of (sta)caravans worden geplaatst. Het gebied bevat, dankzij tientallen jaren bescherming door zowel de voormalige gemeente Leimuiden als Jacobswoude, éen van de fraaiste rivierlandschappen uit de Veenstreek. Dit zal verloren gaan en veranderen in éen langgerekte camping.
  Van de mooie wandel- en fietsroute voor de lokale bevolking en toeristen, zal helaas weinig overblijven.
  Het plan is overigens in strijd met de huidige MRSV.
  Het plan is ook in strijd met het (regionale) LOP = Landschappelijk OntwikkelingsPlan.

  Trix van Puffelen

 3. Hilde Bax

  Het open landschap, de hoogteverschillen tussen water en de omliggende polder, is uniek in het Zuid Hollandse landschap. Wat open is moet gewoon open blijven. De vergezichten vanaf het water, vanaf bijvoorbeeld de Drecht en de Ringvaart van de Haarlemmermeer, zijn bijzonder en dienen bewaard te blijven. Extra bedden voor toeristen svp alleen organiseren binnen de bestaande dorpsgrenzen en niet toestaan in natuurgebieden zoals de oevers van een vaarwater of in een polder.

 4. M.J.Kalkwarf

  Gemeente Kaag en Braassem (K&B)is de laatste tijd volop bezig recreatie te promoten dit vaak ten koste van het unieke Zuid Hollandse landschap zoals bijvoorbeeld met hun idee over “De Drechtdoorsteek.
  Ook nu heeft K&B hetgeen eerst illegaal was gewoon gelegaliseerd(Vriesekoop 11) een natuurgebied reeds enkele eeuwen oud wordt op deze manier opgeofferd voor economische belangen van een enkeling.
  K&B profileert zichzelf graag als een gemeente in het Groene Hart maar is bezig met rassen schreden zich van dit kenmerk te ontdoen.
  Die ene hut werd zelfs vermeld in een groot landelijk ochtendblad en o.a. betiteld als een aartslelijk gewrocht totaal niet passend in de omgeving.
  Ik vrees dat er weer 4 trekkershutten bijkomen en de omgeving wederom wordt aangetast.
  Dit is eveneens een precedentwerking met alle reeds in deze gemeente bekende gevolgen van dien.
  Ik kan er niet bij dat onze z.g. bestuurders die er voor ons maar in ieder geval door ons zijn dit niet kunnen of willen inzien.
  Het gaat om het behoud van een landschappelijk waardevol natuurgebied dat eenmaal weg nooit meer terug te halen is.

 5. M.J.Kalkwarf

  Gemeente Kaag en Braassem (K&B) is de laatste tijd volop bezig recreatie te promoten dit vaak ten koste van het unieke Zuid Hollandse landschap zoals bijvoorbeeld met hun idee over “De Drechtdoorsteek
  Om dit te bekostigen komt er dan een z.g. waterpretpark in de Vriesekoopse polder.
  Ook nu heeft K&B hetgeen eerst illegaal was gewoon gelegaliseerd (Vriesekoop nr 11)
  Een natuurgebied reeds enkele eeuwen oud wordt op deze manier opgeofferd voor economische belangen soms slecht voor die van een enkeling.
  K&B profileert zich graag als een gemeente in het Groene Hart maar is bezig zich met rassen schreden van dit kenmerk te ontdoen.
  De z.g. HiHa hut werd zelfs in een groot landelijk dagblad vernoemd
  en o.a. betiteld als een aartslelijk gewrocht totaal niet passend in de omgeving.
  Ik vrees dat als er toestemming voor 4 trekkershutten wordt gegeven dat dan de natuurlijke omgeving weer geweld wordt aangedaan.
  Dit schept eveneens een precedentwerking met alle reeds in deze gemeente bekende gevolgen van dien.
  Ik kan er niet bij dat K&B dit niet kan of wil inzien dat het gaat om het behoud van landschappelijk waardevol natuurgebied dat eenmaal weg nooit meer terugkomt.

 6. G.Bijlsma

  Het lijkt er op dat gemeentebesturen tegenwoordig weinig oog meer hebben voor het open landschap en natuur.In de gemeente Kaag en Braassem is een wethouder voor ruimtelijke ordening en recreatie van VVD-huize, die met enige regelmaat plannen lanceert, waarvan de commercie hoog in het vaandel staat.Oog voor natuur, open landschap of historisch gegroeide situaties schuift ze terzijde. Overigens vindt zij zelf van niet. Historisch besef is er bij de bestuurders en veel ambtenaren niet of er wordt nauwelijks rekening mee gehouden. Een van de laatste wapenfeiten van deze wethouder is het bevorderen en gedogen van het plaatsen van trekkershutten. Een is er reeds neergezet in een “boomgaard “aan de Vriezekoop-zuid. Een “blauw” gekleurde, duidelijk passende in het groene landschap. Geen Hiha hut, maar een Haha hut.
  Vervolgens moeten er nog 4 trekkershutten komen op een stuk land aan
  de Drecht. Het van oorsprong natuur/moerasgebied is destijds door de huidige eigenaar voor weinig geld gekocht. Hij heeft dit land, zonder zich te bekommeren om de natuurhistorische waarde, opgehoogd en voorzien van niet oorspronkelijke beplanting. Op dit stuk land zijn nu trekkershutten gepland, waarvoor de gemeente haar volle medewer-king verleend. Van commercieel belang is volgens de eigenaar geen sprake. Hij wil slechts de recreatieve overnachtingsmogelijkheid voor wandelaars, kanoers en fietsers bevorderen.
  Alles past in het recreatiebeleid van de gemeente.
  Of van de van tevoren gedane belofte iets terechtkomt is de vraag.
  Maar de gemeente houdt het nauwlettend in de gaten en zal handhaven, indien nodig!!!

 7. R Zimmerman

  De trekkershut, die ooit begon als een bescheiden onderkomen voor fietsers om een trektocht door het landschap te maken met enkel een slaapzak en een kussensloop, heeft nu een luxueuze pendant gekregen in de vorm van de Hihahut. Bouwsels in de vorm van een tent, een ruimteschip of een huifkar. Voorzien van warmwater, WC, keuken en douche.
  Waarom promoot de gemeente niet “vrienden op de fiets“. Laten meer dorpsbewoners vrienden op de fiets ontvangen waardoor de bezoekers direct de dorpskernen kunnen bezoeken waardoor ook de middenstand profiteert inplaats van de diner-service in die walgelijk lelijke, felgekleurde hut. Geef mij uitzicht op de natuur terwijl ik fiets en een slaapplaats in het dorp met z’n restaurantjes en winkeltjes.

Gesloten voor reacties.