Huishoudboekje

      Reacties uitgeschakeld voor Huishoudboekje

Esther van den Bor

Utopie van de toekomst?
Hoe ziet een huishoudboekje er in de toekomst uit? Een toekomst waarin iedereen – wereldwijd – een leefbaar inkomen heeft. Waarin we de waarde ervaren van voldoende gezond eten en drinken en een dak boven ons hoofd. Maar ook van kansen van ontwikkeling van alle mensen en hun kinderen door scholing, kunstbeleving, deel uitmaken van de natuur, sociale cohesie en veiligheid.
Dat wensbeeld heb ik. Ik zaai deze wens bij de lezers van de Groene Flits. Ergens moet een begin gemaakt worden van een echt duurzame maatschappij en wereld. Verschillen mogen er zijn in welzijn, in weelde, in behoeften. Ieder mag voor zichzelf de keuzes maken. Niet iedereen is gelijk in capaciteiten, niet iedereen heeft evenveel ‘geluk’ of een gezond lichaam. En iedereen hetzelfde is saai en akelig. Dus koester ook de verscheidenheid.
Maar er zijn grenzen aan groei en hebzucht. De aarde kan dat maar beperkt dragen. Aan wat de aarde aan kan, dááraan moeten wij ons aanpassen. Niet aan wat we allemaal willen hebben. Nu krijgen wij de behoeften van ‘koningen en keizers’ aangepraat. De luxe en overdaad moet NU voor iedereen altijd en overal ter beschikking staan. Dat leidt tot de crises waarmee we nu hebben te maken.

Wat heeft waarde?
Een ander huishoudboekje zal een ander bestedingspatroon laten zien.
Veel meer geld wordt besteed aan voedsel. Dat is de basis van ons bestaan. Het eten wordt verkregen met respect en samenwerking met de natuur. Het wordt bereid en gegeten in de gezamenlijkheid van je eigen sociale netwerk. Het voedsel zelf heeft meer voedingswaarde, zodat we gezonder zijn en dus lagere gezondheidskosten hebben. Het gezamenlijk bezig zijn met eten biedt de positiviteit van deel te zijn van een eigen gemeenschap. Dat versterkt ons als mens en als maatschappij. Vanuit dat effect zal het ons uitgavenpatroon beïnvloeden. Verschuiving naar immateriële behoeften zoals natuur- en kunstbeleving, sport en spel hebben datzelfde effect. Wanneer we daar van genieten hebben we minder behoefte aan spullen en extreme activiteiten. Dan hebben we minder stress en meer stabiliteit en kunnen we gemakkelijker gewoon tevreden zijn.

Daag jezelf en elkaar uit in deze komende dagen van overdenken en een nieuw jaar, om in te denken hoe je zelf vorm wilt geven aan een ander leefpatroon, andere prioriteiten en dus met een ander huishoudboekje.