Klimaatakkoord en Groene Hart

      Reacties uitgeschakeld voor Klimaatakkoord en Groene Hart

Een paar weken geleden is het ontwerp van het Klimaatakkoord gepresenteerd door de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. Met de maatregelen in het akkoord moeten we in 2030 de CO2 uitstoot met minstens 49 % (t.o.v. 1996) hebben teruggedrongen.
We zijn nog lang niet klaar met de discussie over de inhoud van het akkoord, maar het geeft een goede indicatie van wat we in ieder geval mogen verwachten.

Voor het Groene Hart zal de verdere uitwerking van het akkoord ook grote betekenis hebben. Er is bovendien een speciale paragraaf gewijd aan de vermindering van de uitstoot van CO2 in veenweidegebieden. De doelstelling voor alle veenweidegebieden in Nederland (Friesland, Laag-Holland, Wieden-Weerribben, Groene Hart) is 1 Mton CO2-eq reductie in 2030. Dat is vertaald in een aantal afspraken en acties.

Alle informatie over het ontwerp van het Klimaatakkoord is te vinden op https://www.klimaatakkoord.nl. We hebben de paragraaf over veenweiden op onze website uitgelicht, zie www.groenehart.info/energietransitie en klimaat.

Bijna tegelijkertijd kwam het Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks met een Initiatiefnota, onder de titel ‘de Verborgen Vervuiler, stop de CO2-uitstoot uit veen’. Zij pleit voor een Deltaplan Veen met als doelstelling een reductie van minimaal 1,25 Mton Co2-eq in 2030 en 3,4 Mton in 2050. De nota is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/initiatiefnotaveen en op www.groenehart.info/energietransitie en klimaat.  Mevrouw Bromet ontvangt graag tot 31 januari reacties op de consultatie vóór zij de beleidsnota indient bij de Tweede Kamer.