Kwaliteitsatlas Nieuwe stijl

      Reacties uitgeschakeld voor Kwaliteitsatlas Nieuwe stijl

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart. Deze website is in vorige versie ontwikkeld door het Programmabureau Groene Hart, het bureau van de Stuurgroep Groene Hart.
De kwaliteitsatlas in deze nieuwe versie is tot stand gekomen in een samenwerking van het Programmabureau met de Stichting Groene Hart. In de kwaliteitsatlas is nu ook de Monitorkaart Groene Hart van de stichting opgenomen.
Het is de ambitie van beide partijen om de kwaliteitsopgaven voor het Groene Hart zichtbaar te maken en een brede discussie mogelijk te maken over alle onderwerpen die het belang van het Groene Hart weerspiegelen, en dus dat het:

  • Landschappelijk mooi en
  • Ecologisch waardevol is;
  • En dat het economisch vitaal is en
  • Slim gebruik makend van grond, bodem en water,
  • Duurzaam wordt ontwikkeld,
  • Met bijzondere aandacht voor de grensgebieden onder druk
  • Die stevig worden verbonden met omliggende steden
  • Zodat het Groene Hart verankerd is in het collectieve bewustzijn van bewoners van Randstad en Groene Hart gezamenlijk.

Lees verder : de Kernkwaliteiten van het Groene Hart.