Kwaliteitstournee N207 trekt volle zalen

      Reacties uitgeschakeld voor Kwaliteitstournee N207 trekt volle zalen

MaximabruglocatieDe Kwaliteitstournee die Stichting Groene hart afgelopen vrijdag organiseerde over de infrastructuurplannen rond de N207 tussen Gouda en Leimuiden trok veel belangstelling. De bus deed twee
halteplaatsen en twee volle zalen in de Greenport Boskoop en in Leimuiden aan.
Waddinxveen. Bij het enorme distributiecentrum-in-aanbouw van de Lidl in Waddinxveen werd met cijfers de grootte en de duurzaamheid (o.m. 4000 zonnepanelen) van deze vestiging geschetst. Wethouder Kees de Jong gaf het belang voor de werkgelegenheid aan en de noodzaak van een rondweg rond het dorp.


Pak zout voor Gedeputeerde Floor Vermeulen

In het Plantarium in Boskoop werd het probleem van de zoute kwel aangekaart. De deklaag op het veen is hier een gatenkaas. Door aanleg van een weg worden risico’s genomen die ook voor de boeren en tuinders niet leuk zijn. Om de ernst van de verzilting in het Bentwoud te onderstrepen werd aan gedeputeerde Floor Vermeulen een pak zout aangeboden, symbolisch voor de 6.000.000 pakken keukenzout die ieder jaar op de Gouwe worden geloosd. Dit ontlokte een andere spreker tot een uitspraak dat hij wel peper had willen aanbieden. Van meerdere kanten werd immers benadrukt dat dat de echte knelpunten niet worden aangepakt zoals de brug over de Gouwe en de wegdoorsnijding van Hazerswoude. Brugverbreding en een lange tunnel onder Hazerswoude werden als betere oplossingen aangedragen.

Plantarium1

 

 

Veel belangstelling in het Plantarium Boskoop, met o.a. wethouder Tseard Hoekstra, wethouder Yvonne Peters en Gedeputeerde Floor Vermeulen. 

 

 

 

Greenport Boskoop
Greenport Boskoop stelde dat haar rol in deze plannen te veel wordt opgeklopt. Natuurlijk is Greenport blij met meer wegontsluitingen, maar het is een verkeerde voorstelling dat zij heeft aangestuurd op deze infrastructurele ontwikkelingen. Wethouder Tseard Hoekstra stelde dat het vergroten van de Greenport niet aan de orde is maar dat het gaat om verbetering van de leefomgeving en aanpakken van knelpunten door het lokale verkeer. De suggestie van een geheim plan voor een A3 werd door alle partijen van tafel geveegd. Zowel de Vrienden van het Bentwoud als de Stichting Natuurbehoud Groenpoort zijn tegenstander van nieuwe wegen. De knelpunten liggen de plekken die nu niet aangepakt worden: de hefbrug van Boskoop en de weg door Hazerswoude.

Maximabrug en Gnephoek
Bij de Maxima-brug in aanbouw werd halt gehouden voor een toelichting van MaakHetHartNietHard. Gewezen werd op de impact van de brug op polder Gnephoek en de roep vanuit het gemeentebestuur om de rest van de polder dan ook maar te bebouwen.

Leimuiden
In Leimuiden bracht wethouder Yvonne Peters naar voren dat er lang geen woningbouw is geweest en dat er kostendragers nodig zijn voor sanering van de vuilstort en verbetering van sportvelden. Voor de bewoners wordt er teveel tegelijk overhoop gehaald. Bouwplannen voor Leimuiden-West berusten op een overtrokken woningbehoefte. Doe eerst maar eens aan inbreiding, aanpak van het dorpshart. Tast de open buitenruimte niet aan. Maak eerst een gebiedsvisie, zonder dat moet je niet bouwen in de polder, zo werd er betoogd.
Alle partijen hebben hun argumenten naar voren kunnen brengen. Bestuurders zoeken naar nieuwe verbindingen en bouwlocaties, maar de bewoners willen liever verbetering van de bestaande infrastructuur. Zoals gespreksleider Theo Vogelzang al aangaf heeft de tournee niet de oplossing gebracht, maar hebben wel alle partijen hun standpunten duidelijk kunnen maken.

Op de kwaliteitsatlas kunt u het verslag en de inbreng van diverse partijen nog eens nalezen. Mocht u ideeën en oplossingen hebben? Stuur deze dan naar de Groene Flits. In de volgende editie meer hierover.
Zie http://atlas.bootsystems.nl/contact/sitemap/kwaliteitstournee-n207-corridor/


N207-routeKwaliteitstournee N207-corridor
De Stichting Groene Hart heeft vrijdag 15 april 2016 een bustournee georganiseerd over de N207-corridor.
Op deze pagina vindt u een overzicht van de route en de locaties.
U kunt hier het verslag en de bijdragen van verschillende partijen lezen: