Leegstand in de agrarische sector

      Reacties uitgeschakeld voor Leegstand in de agrarische sector

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren – een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Hoeveel erven dat tot 2030 zullen zijn, is in kaart gebracht door Alterra in het rapport Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied. In het Groene Hart zal naar schatting tot 2030 nog 1,2 miljoen vierkante meter (vloeroppervlak) vrijkomen. Om verpaupering van het landelijk gebied te voorkomen, is herbestemming van groot belang. Innovatieve oplossingen zullen naast de nu al gebruikelijke oplossingen hard nodig zijn.”

De stoppende boer
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zal de komende jaren zal naar schatting ruim 377.026 vierkante meter aan agrarische woon- en bedrijfsgebouwen leeg komen te staan door problemen met de opvolging, opschalingsdruk en regelgeving. Op woensdag 8 november zal over het thema ‘De stoppende boer’ een tweede discussieavond worden georganiseerd  in de Maria Johanna Hoeve aan de Nieuwendijk 20 in Noordeloos (van 19.30 tot 22.00 uur). (Het Kontakt, 20 okt.)

lees verder: Kwaliteitsatlas-thema Leegstand boerderijen