Leegstand Boerderijen

      Reacties uitgeschakeld voor Leegstand Boerderijen

Boerderij[Alterra, mrt 2014] De leegstand van boerderijen, schuren en stallen gaat de komende 15 jaar verontrustende vormen aannemen. Dit concludeerde onderzoekers van Alterra in een rapport dat ze afgelopen voorjaar publiceerden.

De verwachting is dat 24.000 bedrijven op het platteland zullen stoppen. In totaal gaat het om een bijna onvoorstelbaar oppervlakte van 32 miljoen m² die een agrarische functie gaat verliezen. Voor de helft daarvan is een andere bestemming te vinden, maar dat betekent dat nog steeds zo’n 15 miljoen m² leeg zal komen te staan. De transformatie van de erven in het landelijk gebied is zeker geen nieuwe ontwikkeling. Sinds 1950 is het aantal agrarische bedrijven in Nederland met meer dan 80% afgenomen. Schaalvergroting in de landbouw was daar de belangrijkste oorzaak van, gevolgd door de eisen van voortdurende modernisering, het gebrek aan opvolgers die boer willen worden en de gevolgen van krimp.

Uit een analyse van het aantal erven in Nederland uit 2012 blijkt dat gemiddeld 1 op de 10 erven in het landelijk gebied nog in agrarisch gebruik is. De onderzoekers van Alterra vinden het lastig om precies te bepalen in hoeverre vrijkomende agrarische bebouwing ook daadwerkelijk leeg komt te staan. Cijfers over de huidige situatie ontbreken. Zij concluderen echter dat nieuwe strategieën en instrumentarium noodzakelijk zijn om de sociaal-economische, ruimtelijke kwaliteiten en leefbaarheid in het landelijk gebied te behouden.

Lees verder het Thema Leegstand Boerderijen

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebiedAlterra Maart 2014 –