LTO Noord wil geen peilverhoging noordrand Krimpenerwaard

      Reacties uitgeschakeld voor LTO Noord wil geen peilverhoging noordrand Krimpenerwaard

Het is onduidelijk of er nog een economische toekomst is voor boeren met grond in de noordrand van de Krimpenerwaard na peilverhoging tot 35 centimeter onder het maaiveld die het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard wil doorvoeren. Dat stelt LTO Noord in reactie op de ontwerppeilbesluiten voor het Nationaal Natuur Netwerk Krimpenerwaard. Het hoogheemraadschap wil met peilverhoging natuurontwikkeling op basis van zelfrealisatie door boeren faciliteren.  Het hoogheemraadschap wil het peil niet alleen verhogen voor natuurontwikkeling, maar wil daarmee ook de bodemdaling afremmen, zoals is afgesproken tussen de bestuurlijke partijen Provincie Zuid Holland, gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het gaat om 6 peilvakken in de Krimpenerwaard, zie ook   Nieuwe natuur in de Krimpenerwaard

 

LTO Noord liet door PPP Agro Advies de economische gevolgen van het peilbesluit voor boeren met grond in het gebied doorrekenen. Dat gebeurde op basis van 3 scenario’s van melkveebedrijven met gedeeltelijk natuurland of natuur met agrarische doelen. Dat leverde teleurstellende resultaten op.

LTO Noord vindt dat alternatieven voor een vast waterpeil zoals toepassing van onderwaterdrainage beter moeten worden onderzocht. Ook is er geen duidelijkheid over een mogelijke toename van kweldruk in de omgeving en andere neveneffecten. Het hoogheemraadschap wil het peil niet alleen verhogen voor natuurontwikkeling, maar wil daarmee ook de bodemdaling afremmen. LTO Noord denkt echter dat bodemdaling eerder zal toenemen, omdat die wordt vooral veroorzaakt door het wegzijgen van water naar de lager gelegen Zuidplaspolder.

bron: Nieuwe Oogst, 06/10/18 

Documenten