LTO-Toekomstvisie Groene Hart Noord

      Reacties uitgeschakeld voor LTO-Toekomstvisie Groene Hart Noord

De LTO Noord-afdelingen Alphen-Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijn- en Vlietlanden hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gebiedsvisie richting 2030 voor de veehouderij en de akkerbouw in het gebied in het noordwesten van het Groene Hart. De visie gaat over de gemeenten  Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem.  De LTO Noord-afdelingen zien volop toekomst voor onze boeren, vooral vanwege de goede agrarische structuur en de vruchtbaarheid van de bodem. Daarnaast kenmerkt het gebied zich door openheid, groen, rust en ruimte. Belangrijke kwaliteiten voor de inwoners, recreanten en toeristen vooral uit de drukke Randstad, die hiernaar op zoek zijn.
In 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats en dan is het belangrijk dat de politiek weet wat er in het gebied speelt. Het rapport heeft de titel: Ontwikkelen door verbinden’, Toekomstvisie Groene Hart Noord 2030

 

Zie voor meer informatie de Toekomstvisie Groene Hart Noord en het bijbehorende achtergrondrapport op de site van LTO Noord.

bron: LTO Noord, 15/09/17