Maatschappelijk verantwoord opdracht geven en inkopen

      Reacties uitgeschakeld voor Maatschappelijk verantwoord opdracht geven en inkopen

Esther van den Bor

Tweede ronde MV(O)I
Op 24 november is het Manifest MVOI 2022 – 2025 (Maatschappelijk verantwoord opdracht geven en inkopen) ondertekend door 64 deelnemers. Alle ministeries en waterschappen, een  aantal provincies, gemeenten en organisaties gaan de uitdaging aan om bij hun aankopen oog te hebben voor de maatschappelijk impact. Er gaat ruim 85 miljard euro om in de aanschaf van producten, werken en diensten binnen de overheden. Op deze manier werken de Manifestpartijen aan maatschappelijke doelen op de volgende gebieden: Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en Inclusie en Social Return. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de VN.
Met dit Manifest werken Partijen concreet toe naar realisatie van de eigen maatschappelijke ambities, naar het verkleinen van de eigen voetafdruk en geven zij het goede voorbeeld. Het Manifest is minder vrijblijvend dan het voorgaande, maar nog altijd niet afdwingbaar. Het gaat er om dat er beweging komt en stappen vooruit gezet worden. Daarmee krijgen marktpartijen die innovatieve, duurzame en sociale producten en diensten ontwikkelen en leveren een grotere kans.

Welke gemeenten in het Groene Hart sluiten zich aan?
De deelnemende partij stelt een eigen actieplan ‘Maatschappelijk Verantwoord Opdracht geven en Inkopen’ op en houdt dit actueel. Veel hulp wordt daarbij gegeven. Voorbeelden worden uitgewisseld en zo kan versneld van elkaar en met elkaar geleerd worden. Het gehele systeem van het opdracht geven en inkopen dient vooral goed verankerd te worden in een managementsysteem. Borging is nodig en monitoren speelt daarbij een belangrijke rol. Laten we hopen dat veel van onze gemeenten meedoen. In het Groene Hart zijn veel innovatieve bedrijven, die met zorg voor hun mensen en de omgeving werken. Overheden, geef deze partijen een platform en versnel het proces dat onze regio toekomstbestendig maakt. Burgers en ondernemers, spreek uw lokale overheid aan op deze kansen.