Milieueffectonderzoek naar A12 Balij als locatie windenergie afgerond.

WindenergieBalijDe Balij is onderdeel van de Groenblauwe Slinger, een natuur-en recreatiegebied dat het Groene Hart verbindt met het Delfland. Staatsbosbeheer en de provincie willen deze locatie langs de A12 bij Zoetermeer aanwijzen als windmolenlocatie. Daartoe is een Milieueffectonderzoek uitgezet dat nu is afgerond. De landelijke commissie-MER zal gevraagd worden hierover een advies uit te brengen.
Daarnaast heeft de provincie een klankbordgroep in De Balij opgericht waarin vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, actiegroepen, natuur- en milieuorganisaties, coöperaties en de gemeenten zitting hebben. Zij worden geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de procedure. Deze locatie staat ter discussie en is als zodanig opgenomen op de Kwaliteitsatlas Groene Hart.

zie verder:

Klankbordgroep Balij brengt advies uit over windmolenpark

en de kwaliteitsopgave Windturbines-tussen-De-Balij-en-het-Westerpark?

1 gedachte over “Milieueffectonderzoek naar A12 Balij als locatie windenergie afgerond.

 1. Karin

  De natuur en milieufederatie ZH wil Staatsbosbeheer faciliteren in het ontwikkelen van Windmolens in de Balij.
  Een citaat op hun website uit hun visie op Windenergie en hun randvoorwaarden:

  “De NMZH ziet de noodzaak van het realiseren van windenergie maar ook de spanning om dat op een goede manier te doen. De NMZH wil niet dat er locaties voor windenergie komen in de kwetsbare ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones. Voor het overige moeten mogelijke locaties niet op voorhand worden uitgesloten, gezien het grote maatschappelijke belang om op korte termijn tot veel duurzame energie te komen”.

  Dit las ik gisteren ook in een brief van directeur Alex Ouwehand; aan Provinciale Staten gericht. In zijn reactie op vragen van de 50 Plus over windenergie in de Balij.

  Zie de website http://www.balij- windmolen-vrij.nl en lees de zienswijzen van de Vogelwerkgroep Zoetermeer en IVN Zoetermeer:
  ‘De Balij, een ecologische verbindingszone tussen het Groene Hart en Midden Delfland’

  Mijn advies aan NMFZH: voor de troepen uit, eerst met eigen expertise en collega’s verdiepen in het gebied en dan pas met grootse plannen komen. De Balij- casus is zonde voor jullie imago.

Gesloten voor reacties.