Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen opgericht

      Reacties uitgeschakeld voor Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen opgericht

Vier natuurbeschermingsorganisaties slaan de handen ineen voor de betere toekomst van de Reeuwijkse Plassen. IVN, KNNV afdeling Gouda, de Wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland en de Stichting Groene Hart zijn verenigd in het Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen. Deze samenwerking vormt het begin van een nog groter netwerk. Gelijkgestemde organisaties worden uitgenodigd om mee te doen. <Zie de verklaring van de vier organisaties>
Het Natuur Netwerk wil graag dat veel bewoners in een ruime regio rond de plassen kunnen genieten van natuur en landschap van de Reeuwijkse plassen, zonder de natuurwaarden te beschadigen. Het gebied draagt immers bij aan de gezondheid en het geluk van velen. Het genot van het gebied is een bijzonder voorrecht voor de vele eigenaren, die zich naar vermogen inzetten voor beheer en behoud van het gebied. Op hen wordt een beroep gedaan mee te werken aan de bescherming van gehele gebied.
Het Natuur Netwerk roept op tot samenwerking van burgers en overheden. Door samenwerking kan het nodige beheer en onderhoud beter en duurzamer vorm krijgen. In het Reeuwijkse Plassengebied zijn er gelukkig al enkele goede initiatieven zichtbaar. Er zijn diverse organisaties die nu al goed werk doen. Het Natuur Netwerk wil deze positieve initiatieven meer voor het voetlicht brengen en daarnaast burgers en overheden oproepen om deze initiatieven krachtiger steunen. Daarom is een actieplan nodig om verrommeling tegen te gaan. Organisaties , maar ook particulieren kunnen daar een bijdrage aan leveren. De sanering en ombouw van camping Reeuwijkse Hout naar een goed ingepast verblijfsrecreatiepark kan als voorbeeld worden genoemd. Een duidelijke regie is nodig.

Voor belanghebbenden en belangstellenden is een contactpunt geopend:
Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen
p/a Stichting Groene Hart
Postbus 2074
3440 DB WOERDEN

contact@groenehart.info