Nieuw bestemmingsplan De Steupel ter inzage.

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuw bestemmingsplan De Steupel ter inzage.

SNdeSteupel2Voor de derde maal heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan De Steupel vastgesteld. Tweemaal eerder zijn bestemmingsplannen door de raad van staten vernietigd.
De Steupel is een nog ongerept gebied dat ligt aan de Reeuwijkse Plassen. Eerder wilde de gemeente hier 35 zomerwoningen bouwen. Het huidige bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van tien vrijstaande woningen. De kavels worden voorzien van natuurvriendelijke oevers, daarnaast wordt er een natuurperceel ingericht. Het plangebied ‘De Steupel’ is inmiddels opgenomen in de lijst met woningbouwlocaties buiten Bestaand Stads- en Dorpsgebied behorende bij het Programma Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Derhalve is geen ontheffing meer benodigd. De beoogde ontwikkeling is in overeenstemming met het provinciale beleid.

Dit plan ligt ter inzage vanaf 5 januari 2017 t/m 16 februari 2017.

Zie Kwaliteitsopgave Woningbouw De Steupel Reeuwijkse Plassen  

desteupelDe Steupel (rood) en de geplande rondweg (bruin)