Nieuw veen wordt gevormd door natte landbouw

De veenweiden blijven dalen, terwijl de zeespiegel stijgt. De enige oplossing lijkt nat boeren oftewel paludicultuur. Proefprojecten moeten uitwijzen of dat gaat lukken, zoals in Friesland waar lisdodden worden gekweekt. In het Ilperveld bij Amsterdam zijn ze vier jaar geleden al begonnen met veenmos. Het radioprogramma Vroege Vogels besteedde hier aandacht aan met een reportage

Omhoog met het veen

Door het verlagen van het grondwater in veenweidegebieden ‘verbrandt’ heel veel veen. Het vliegt daarbij als CO2 de lucht in. Op die manier komt er uit het Nederlands Veenweidegebied jaarlijks net zoveel CO2 als de uitstoot van twee miljoen auto’s.

Het huidige beheer van veenweidegebieden is niet toekomstbestendig, zeker niet bij het veranderende klimaat en de stijging van de zeespiegel. De vicieuze cirkel van bodemdaling gevolgd door aanpassing van het waterpeil moet worden doorbroken. Om deze reden werd in het project Omhoog met het Veen afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een duurzaam alternatief: actief herstel van veenvormende natuur op voormalige landbouwgrond.

Korte animatiefilm over het vernatten van veenweidegebieden en de kansen voor ecosysteemherstel & paludicultuur. Bron: Landschap Noord-Holland

Lees verder: NPOradio1.nl

zie ook:

1 gedachte over “Nieuw veen wordt gevormd door natte landbouw

  1. c.m. spek

    Klinkt leuk, maar erg futuristisch en zal, m.i., nog niet tot wezenlijk resultaat leiden binnen 10 jaar. Zo weer 10 cm bodemdaling erbij!
    Veel urgenter en wél van substantiële betekenis als de waterschappen met directe ingang niet langer peilverlaging toepassen in veengebieden. Dat geeft de melkveehouderij de tijd geleidelijk (fors!) te extensiveren en zich aan te passen (en wel op eigen kracht, dus niet nog meer (eu)-subsidies naar deze tak ter compensatie).
    Dus, pas direct een stand-still toe t.a.v. peilaanpassing (d.w.z peilverlaging) in deze gebieden; dan doe je alvast heel veel zonder enige investering met belastinggeld te hoeven plegen.

Gesloten voor reacties.