Nieuwe natuur in de Krimpenerwaard

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe natuur in de Krimpenerwaard

Om natuur en landbouw in de Krimpenerwaard te kunnen behouden, realiseren en faciliteren, moet er een aantal plannen worden gemaakt: Bestemmingsplan, Inrichtingsplan en Verordening Ruimte en nieuwe peilbesluiten. De gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werken hierin samen. zie de bekendmakingen.

 

De Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard heeft een uniek polderlandschap waar je rust en ruimte ervaart en waar het water als een levensader doorheen stroomt. Naast die natuurlijke kracht is er ook veel moois te beleven en te ontdekken. Een bijzondere plek die het waard is om te koesteren, voor nu en voor de toekomst. Dit doen we de komende jaren door onder andere te investeren in natuur en duurzaam agrarisch gebruik. Zo verbeteren we de leefomgeving en
de waterkwaliteit, en gaan we ook bodemdaling tegen.

Wat is er voor nodig?
Om natuur en landbouw in de Krimpenerwaard te kunnen behouden, realiseren en faciliteren, moet er een aantal plannen worden gemaakt. De gemeente  Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werken hierin samen. De plannen hangen immers
nauw samen: afhankelijk van het gebruik van de grond wordt bijvoorbeeld bepaald welk waterpeil er moet komen. Hieronder benoemen we deze plannen.

Peilbesluiten

Welke peilbesluiten worden aangepast?
Bilwijk, Den Hoek, Kattendijksblok, Middelblok, Oudeland en Veerstalblok.
Wat verandert er? Op een aantal plaatsen wordt het waterpeil verhoogd ten opzichte van het huidige peil. Dit is nodig om de natuur te faciliteren die hier is gepland. Verder wordt een aantal dammen, stuwen, in- en doorlaten gerealiseerd, zodat sloten en dus waterpeilen gescheiden kunnen worden of juist met elkaar
in verbinding worden gebracht.

Planning
De planning voor de peilbesluiten is als volgt:
– De ontwerp-peilbesluiten liggen van woensdag 15 augustus tot en met dinsdag 25 september ter inzage. U kunt daarop reageren door een zienswijze in te dienen. Meer informatie leest u op www.overheid.nl of op www.hhsk.nl/bekendmakingen.
– De definitieve peilbesluiten en de nota’s van beantwoording worden besproken in de commissie Integraal Waterbeheer (IWB) van het hoogheemraadschap op woensdag 7 november 2018 en ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur (de verenigde vergadering) tijdens de vergadering op woensdag 28 november 2018. U kunt tijdens deze vergaderingen inspreken over dit onderwerp als u dat vooraf meldt. U kunt ook in beroep gaan tegen deze besluiten bij de
rechtbank.
– De uitvoering en instelling van de peilbesluiten vinden op een later tijdstip plaats. Omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Bestemmingsplan, Inrichtingsplan en Verordening Ruimte
– Bestemmingsplan: om natuur te kunnen realiseren is het nodig om het (gemeentelijke) bestemmingsplan voor het gebied te wijzigen.
– Inrichtingsplan: hierin staat welk type natuur waar komt. Dit plan is een bijlage van het ontwerp-bestemmingsplan.
– Verordening Ruimte: hierin staan de grenzen van de nieuwe natuurgebieden. De Verordening wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Planning
De planning van de andere plannen is als volgt:
– Het ontwerp-bestemmingsplan (met als bijlage het Inrichtingsplan) en de Verordening Ruimte liggen van woensdag 29 augustus tot en met dinsdag 9 oktober 2018 ter inzage. U kunt voor deze plannen een zienswijze indienen bij de gemeente. Let op: de inzageperiode van de peilbesluiten begint en eindigt twee weken eerder dan de inzageperiode van het ontwerpbestemmingsplan en de Verordening Ruimte.
Zienswijzen die betrekking hebben op de peilbesluiten kunt u dus indienen tot en met dinsdag 25 september.
– De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan vast op 11 december 2018.
– De provincie stelt de wijziging van de Verordening Ruimte vast in november 2018.
Inloopavond
Zet vast in uw agenda: Op donderdag 20 september 2018 is er weer een inloopavond om alle plannen toe te lichten. Hierover volgt later meer informatie.

 

Bron HHSK,  zie Download: Waterwerken augustus 2018