Nieuwe weg door het Bentwoud?

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe weg door het Bentwoud?

BentwoudlaanN207Gemeente Waddinxveen heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor een stuk van het grondgebied waarop het Bentwoud wordt aangelegd. De gemeente zegt dit te doen om de aanleg van het bos niet te vertragen, maar het grootste deel van het plangebied betreft een tracé waar het bos juist niet mag worden aangelegd. De rood aangeduide strook in het bestemmingsplan is een vrijwaringsgebied en is bedoeld om deze strook te vrijwaren van (bos)ontwikkelingen, zodat daar straks nog een weg aangelegd kan worden. Waddinxveen wil graag een Bentwoudlaan aanleggen als westelijke rondweg en ook de provincie overweegt daar een nieuwe provinciale weg aan te leggen als onderdeel van een tweede N207 van Gouda naar Leimuiden (N207 West). Op deze wijze wordt het ITC terrein rechtstreeks verbonden met de A12.
De Vrienden van het Bentwoud hebben bezwaar aangetekend tegen het plan. Zij vinden dit een overbodig en schadelijk plan. Ten onrechte wordt uitgegaan van een toenemende verkeersbehoefte voor Greenport Boskoop, terwijl de sierteeltproductie afgelopen jaren juist sterk is gekrompen. De productie wordt verplaatst naar Brabant en Limburg. Ook het argument dat de huidige noord-zuid verbindingen (N207 en Noordeinde) ontlast moeten worden klopt volgens hen niet, want dan zou het Noordeinde een drukke weg moeten zijn. De klachten gaan eigenlijk over de oost-west verbinding via de Zijde en de hefbrug over de Gouwe. Ook is via de Hoogeveenseweg er al een verbinding tussen het ITC terrein en de A12 bij Zoetermeer beschikbaar.
Bewonersgroepen maken zich grote zorgen over het verkeersaantrekkend effect van de Bentwoudlaan en de extra druk die dat oplevert om de weg door te trekken tot aan de N11. Immers zal een nieuwe weg weer meer verkeer aantrekken en zo wordt op een sluipende manier de weg vrijgemaakt voor de ooit gedachte A3 die steeds als een directe aantasting van het Groene Hart is gezien. Anderzijds wijzen zij ook op de ecologische waarden en ontwikkeling die de flora en fauna in dit gebied sterk zal aantasten. Nog afgezien van de overige overlast die deze weg zal veroorzaken (geluidsoverlast, verhoging fijnstof).

zie ook vorig bericht “Bentwoud houdt de gemoederen bezig”

Lees de Kwaliteitsatlas over Bentwoud